Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2016. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Јован Цвијић", Лозница
 .pdf
 Број: 351-559/2015-V   
 Датум: 05.01.2016. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 351-533/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: 351-553/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: 351-577/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Данијел Божић, Београд
 .pdf
 Број: 351-558/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1025-ISAW-1/2016
  
 Датум: 23.02.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Марко Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-897-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-124-ISAW-3/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-898-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-124-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 11.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1661-ISAW-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2068-ISAW-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Максимовић, Козјак .pdf
 Број: ROP-LOZ-1661-ISAW-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2091-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2510-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2990-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2998-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Алекса Лазаревић и Радован Павић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3175-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3272-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-342/2015-V   
 Датум: 28.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ВИП мобиле" д.о.о.  .pdf
 Број: ROP-LOZ-184-ISAW-3/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2217-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2308-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2068-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3272-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2510-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
  
  

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4689-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3588-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4818-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4833-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Смиља Микић, Рудари
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4484-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Божић, Бачки Петровац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5580-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2990-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2217-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2998-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7049-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ненад Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5554-CPA-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6237-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-5827-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7051-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Новка и Никола Плејо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4280-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4689-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мариа Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8127-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7994-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8433-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Србољупка Станојевић, Нови Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-7777-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8481-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Благојевић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8746-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9169-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9065-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ранко Миловановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9227-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Србољупка Станојевић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7777-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Саша Благојевић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8746-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10191-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11435-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12112-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8031-ISAW-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12576-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12110-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марио Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8127-ISAW-4/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8301-ISAW-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-232/2016-V
  
 Датум:15.06.2016. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Крсмановић Зоран и Крсмановић Мирјана из Лознице  .pdf
 Број: 351-226/2016-V
  
 Датум: 16.06.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-238/2016-V  
 Датум: 17.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13252-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13759-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-12112-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-ISAW-1/2016  
 Датум: 07.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15137-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15139-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-ISAW-2/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14791-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16315-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Туристичка организација града Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15951-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15921-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9820-ISAW-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Туристичка организација града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15951-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Туристичка организација града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-17753-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈКП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16315-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16853-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Савић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17801-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18225-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18219-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18216-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободанка Рађен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18035-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јелена Милошевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18823-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОШ "Петар Тасић" Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-3/2016  
 Датум: 12.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миша Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19932-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19605-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранка Трифуновић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19404-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Госпа Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18996-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живка Несторовић, Славиша Несторовић и Славица Штрбац, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20192-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20141-ISAW-3/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живојин Лукић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20098-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21086-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19404-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-20453-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-21424-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живка Несторовић, Славиша Несторовић и Славица Штрбац, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20192-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Башевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18602-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21287-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Комесаријат за избеглице и миграције, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21741-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ђурић и Видосава Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20920-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18602-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18225-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18216-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18219-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Радовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19605-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22482-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21086-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-22269-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Основна школа "Петар Тасић", Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-2/2016  
 Датум: 15.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Перо Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23614-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23708-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23733-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23737-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миланка Поповић, Дворска
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23712-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24523-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-239122-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24694-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стим импорт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25244-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перо Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23614-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободанка Рађен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18035-ISAW-2/2016  
 Датум: 05.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22482-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОШ "Петар Тасић", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25677-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25784-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25842-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25784-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23737-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23733-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26764-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стојанка Деспотовић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27736-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгослав Искић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28273-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29187-ISAW-1/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29043-ISAW-1/2016  
 Датум: 08.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29288-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29187-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29288-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Стобекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWH-1/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30084-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живко Радовановић, Кржава
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30879-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП Дирекција за планирање и урбанистичко планирање "Урбоплан" .pdf
 Број: ROP-LOZ-31165-ISAW-1/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Џелатовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31165-ISAW-3/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-32783-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ђурић, Коренита  .pdf
 Број: ROP-LOZ-33440-ISAW-1/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-APEL-2/2016  
 Датум: 22.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -"ORWA-mp" d.o.o., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWHA-3/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-ISAW-3/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-APEL-2/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...