Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Просторни план града Лознице - не важи
Просторни план града Лознице
 .pdf

Документација
 .pdf

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана града Лозница на животну средину
 .pdf

Референтна карта 1 - Намена простора
 .pdf

Референтна карта 2 - Мрежа насеља и инфра