Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

План детаљне регулације блока ГимназијаТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

"ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о., Краљево, ЕД Лозница
   .pdf

Град Лозница - Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Град Лозница - Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници 2019
   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници 2015   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли концепта Плана детаљне регулације блока "Гимназија"
   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

ЈП "Путеви Србије"
   .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 22.10.2015.)   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 18.12.2015.)   .pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (пријем 08.12.2016.)   .pdf

Телеком Србија
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Решење о позитивној сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијска и реке Штире у Лозници   .pdf

Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - установа културе од националног значаја - Подаци о постојећем стању и условима за израду Плана детаљне регулације блока "Гимназија" у Лозници
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије - Решење о условима заштите природе
   .pdf
      
Графички део
 
Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница - План функционалне организације насеља - децембар 2019
   .pdf
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница - План функционалне организације насеља - октобар 2019   .pdf
 
Обухват плана - децембар 2019
   .pdf
 
Обухват плана - октобар 2019   .pdf
 
Постојећа намена површина - децембар 2019
   .pdf
 
Постојећа намена површина - октобар 2019   .pdf
 
Планирано стање
    
 
План саобраћаја, регулације и нивелације - децембар 2019   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације - октобар 2019   .pdf
 
План разграничења површина јавних намена - децембар 2019
   .pdf
 
План разграничења површина јавних намена - октобар 2019   .pdf
 
План намене површина
   .pdf
 
План површина јавне намене - децембар 2019
   .pdf
 
План површина јавне намене - октобар 2019   .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре - децембар 2019   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре - октобар 2019   .pdf
 
План гасификације и топлификације - децембар 2019
   .pdf
 
План гасификације и топлификације - октобар 2019   .pdf
 Стратешка процена утицаја
    
 
Извештај о стратешкој процени утицаја
   .pdf
  Мишљења
    
  
Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Лозница
   .pdf
  
ЈП "Водовод и канализација", Лозница
   .pdf
  
КЈП "Наш дом", Лозница
   .pdf
  
"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf
  
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
   .pdf
  
Градска управа Лозница, Одељење за привреду и локални економски развој
   .pdf
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...