Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

План детаљне регулације Гробље у Бања КовиљачиТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи
  .pdf
     
Документација
   

"Електросрбија" д.о.о., Краљево, ЕД Лозница
  .pdf

Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Градска управа града Лознице - мишљење
  .pdf

Комунално јавно предузеће "Наш дом"
  .pdf

ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче"
  .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
  .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
  .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
  .pdf

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
  .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав" Београд
  .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
  .pdf

Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор - Санитарни услови
  .pdf
     
Графички део
 
Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача, План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 
Постојећа намена површина са ситуацијом
  .pdf
 
Попречни профили саобраћајница  .pdf
 
Попречни профили саобраћајница 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 и 6-6
  .pdf
 
План препарцелације јавног земљишта
  .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре  .pdf
 
План намене површина
  .pdf
 
Геомеханички елаборат
   
 
Елаборат о инжењерскогеолошким условима утицаја Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи, град Лозница
(***због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно)
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
  
Графички прилози
   
  

Инжењерскогеолошка карта
  .pdf
  Инжењерскогеолошка карта рејона
  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.1  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.2  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.3  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 1-1' - прилог бр.: 3.4  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 5-5' - прилог бр.: 3.5  .pdf
  Инжењерскогеолошки пресек терена 6-6' - прилог бр.: 3.6  .pdf
 Стратегија процене утицаја на животну средину
   
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Гробље" у Бањи Ковиљачи  .pdf
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...