Одељење за друштвене делатности

У области дечје, социјалне и примарне здравствене заштите:


 • утврђивање права на дечји додатак,
 • утврђивање и обрачун и исплата породиљског права,
 • утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних инавалида рата,
 • накнаде борачко-инвалидских права,
 • социјална заштита и социјална политика,
 • социјалне и примарне здравствене заштите,
 • послови у вези статуса избеглих и прогнаних лица


У области друштвених делатности, омладине и спорта:


 • послови праћења рада, текућег одржавања образовних установа,
 • послови инспекцијског надзора,
 • послови праћења културног стваралаштва и програмског рада,
 • послови сарадње са спортским организацијама и њихово финансирање,
 • праћење одржавања спортских објеката,
 • сарадња са верским заједницама