Правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Градске управе града Лознице


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Правилник о заштити података о личности