Јавна презентација урбанистичких пројеката

Назив

Датум пријема и објаве

Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

Графички део

План намене

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

Графички део

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације