Јавна презентација урбанистичких пројеката

Назив

Датум пријема и објаве

Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 5125/1, 5125/2 и 5125/3, све у КО Лозница

26.06.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 5125/1, 5125/2 и 5125/3, све у КО Лозница

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 9065, 9066 и 9067, све у КО Лозница

30.04.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 9065, 9066 и 9067, све у КО Лозница

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 9080/1 и 9082, обе у КО Лозница

30.04.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 9080/1 и 9082, обе у КО Лозница

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8804 у КО Лозница

11.04.2024. године

Текстуални део

Графички део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење и изградњу на к.п. 9213 и 9214, обе у КО Лозница

07.03.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење и изградњу на к.п. 9213 и 9214, обе у КО Лозница

Графички део

Урбанистичко решење намене површина

Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације – анализа прегледности