Јавно достављање

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
“Службени гласник РС”, бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

 

  1. Јавно достављање врши се:
    a)  ако ниједан други начин достављања није могућ;
    б)  ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
    в)  у другим случајевима одређеним законом.
  2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Прекршајни налози

Лица којима је покушана достава прекршајних налога 19.04.2024. – 26.04.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 02.04.2024. – 17.04.2024. годинеЛица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 29.03.2024. – 08.04.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 03.04.2024. – 12.04.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 22.02.2024. – 25.03.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 18.03.2024. – 28.03.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 17.01.2024. – 15.03.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 15.01.2024. – 29.01.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 30.01.2024. – 12.02.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 06.02.2024. годинеЛица којима је покушана достава прекршајних налога 14.02.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 24.01.2024. – 19.02.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 18.01.2024.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 17.01.2024. – 29.01.2024Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 15.01.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 26.12.2023. – 12.01.2024.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 28.12.2023. – 29.12.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 26.12.2023. – 29.12.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 22.12.2023. – 26.12.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 28.11.2023. – 12.12.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 27.11.2023 – 25.12.2023Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 14.11.2023. – 29.11.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 27.11.2023. – 06.12.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 24.10.2023. – 24.11.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 25.09.2023. – 16.10.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 4.08.2023. – 29.09.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 24.07.2023. – 07.08.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 28.07.2023. – 04.08.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 10.08.2023. – 25.08.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја -12.06.2023. – 28.06.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 12.06.2023. – 19.06.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 09.06.2023. – 19.07.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 03.07.2023. – 05.07.2023.