Седнице Скупштине града Лознице

Назив

Више

21. седница Скупштине града Лознице

Записник са 19. седнице Скупштине града

Записник са 20. седнице Скупштине града

Предлог дневног реда

1.

Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

2.

Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници

3.

Предлог аката из комуналне области и Адресног регистра:

3.1.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. до 31.12.20

Закључак Градског већа

3.2.

Предлог Одлуке о избору најповољније понуде за концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице у отвореном п

3.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету „Ц” линија

3.4.

Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница

3.5.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Бања Ковиљача

4.

Предлог кадровских решења из надлежности Скупштине града