Употребна дозвола

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-22456-IUP-18/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15159-IUP-14/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15160-IUP-13/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Момчило Павловић, Лозница

Датум пријема: 14,.03.2023. године, објаве: 15.03.2023. године

ROP-LOZ-6077-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Боривоје Ерић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-3492-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Стевановић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-5765-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

21.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUPH-23/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун инвеститора „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

14.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUP-21/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Рашид Авдић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-1599-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгојло Радојковић, Београд

Датум пријема: 31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-13869-IUP-9/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

13.01.2023. године

ROP-LOZ-10652-IUPH-19/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Будимир Николић, Горњи Добрић

11.01.2023. године

ROP-LOZ-41-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Борисав Старчевић, Лозница

10.01.2023. године

ROP-LOZ-41530-IUP-1/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-24755-IUP-18/2022