Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Цвијан Ђирђић, Лозница и Мирјана Вукићевић, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6989-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предраг Перић, Лешница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6832-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милутин Трифковић, Лозница

21.03.2023. године

ROP-LOZ-7162-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милојка Николић, Брадић

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-1687-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "A1 Towers Infrastructure" д.о.о., Београд

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-33161-ISAWAH-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубиша Неговановић, Лозница

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-5089-ISAWHA-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6325-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6293-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6242-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марина Јовић, Лозница

15.03.2023. године

ROP-LOZ-17043-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Љубиша Неговановић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-5089-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-5404-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Опек" д.о.о, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-10397-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Васо Бошковић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-4565-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Антонић, Коренита

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-39817-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.02.2023

ROP-LOZ-41766-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Катарина Петровић, Лозница

24.02.2023

ROP-LOZ-16026-ISAWHA-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Катарина из Лознице

24.02.2023

ROP-LOZ-16026-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ђурић Предраг из Воћњака

22.02.2023. године

ROP-LOZ-878-ISAW-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сладаковић Верa из Лознице

22.02.2023. године

ROP-LOZ-2678-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Максимовић Момчилo из Грнчаре

14.02.2023. године

ROP-LOZ-127-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Митровић Зоран из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAWHA-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Жељко из Ступнице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-1833-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Максимовић Милорад из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-2413-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Поповић Жељко из Ступнице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-1833-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Зоран Митровић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорица Фрајтовић, Руњани

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-2559-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Томашевић и Јована Томашевић, Ново Село

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-37267-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

06.02.2023. године

ROP-LOZ-40291-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митар Јевтић, Лозница

Датум пријема: 03.02.2023. године, објаве: 06.02.2023. године

ROP-LOZ-1781-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Самостална каменорезачка радња "Мермери Радић" Драган Радић пр., Мали Зворник

Датум пријема: 03.02.2023. године, објаве: 06.02.2023. године

ROP-LOZ-38717-ISAW-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница

Датум пријема: 30.01.2023. године, објаве: 31.01.2023. године

ROP-LOZ-1817-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад и Миланка Јовановић, Лозница

Датум пријема: 30.01.2023. године, објаве: 31.01.2023. године

ROP-LOZ-1212-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Момчило Максимовић, Грнчара

30.01.2023

ROP-LOZ-127-ISAWHA-2/2022

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зорица Фрајтовић, Руњани

27.01.2023

ROP-LOZ-559-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница

27.01.2023

ROP-LOZ-11548-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорка Божовић, Лозница

27.01.2023

ROP-LOZ-1434-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Богдановић, Београд

26.01.2023

ROP-LOZ-1086-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Момчило Максимовић, Грнчара

Датум пријема: 25.01.2023. године, објаве: 26.01.2023. године

ROP-LOZ-127-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Аничић, Лозница

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-1129-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-40291-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сретен Добрић, Лешница

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-37677-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Тешић, Лозницa

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-194-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће за путеве "ВАЉЕВО" а.д., Ваљево

18.01.2023. године

ROP-LOZ-41839-ISAW-1/2022

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац Вера Сладаковић, Лозница

13.01.2023. године

ROP-LOZ-40356-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Митровић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Младен Гајић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-37898-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Горан Томић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-41830-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перо Вукић, Лозница

10.01.2023. године

ROP-LOZ-75-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вера Сладаковић, Лозница

09.01.2023. године

ROP-LOZ-40356-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

09.01.2023. године

ROP-LOZ-41625-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

09.01.2023. године

ROP-LOZ-41371-ISAW-1/2022