Локацијски услови

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Слађан Јосић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7449-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-39219-LOCH-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Веселин Марковић, Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Саша Арнаутовић, Јадранска Лешница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5978-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Светомир Аксентијевић, Дворска, Крупањ

24.03.2023. године

ROP-LOZ-73-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Николић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1726-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5019-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-30038-LOC-6/2023

Локацијски услови - инвеститор Никола Поповић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1481-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

24.03.2023. године

ROP-LOZ-11106-LOCAH-8/2022

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5019-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Стефан Нешић, Завлака

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6796-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Град Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-36416-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Пантић, Коренита

23.03.2023. године

ROP-LOZ-4849-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOCH-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милан Копривица, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-7175-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Иван Јовић, Шор

20.03.2023. године

ROP-LOZ-6084-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Михаило Сокић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-5754-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев за измену локацијских услова - подносилац "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-13266-LOCH-30/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Саша Јанковић, Ново Село

20.03.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Јовановић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-43954-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

Датум пријема: 16.03.2023. године, објаве: 17.03.2023. године

ROP-LOZ-3666-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Данијел Полић, Липнички Шор

10.03.2023. године

ROP-LOZ-5263-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Биљана Јовановић, Лозница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-1778-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Алекса Бркић, Липница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-3190-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Гордана и Зоран Старчевић, Београд

08.03.2023. године

ROP-LOZ-2761-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1341-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Миладин Милић, Бања Ковиљача

06.03.2023. године

ROP-LOZ-2417-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Петровић, Мали Зворник

06.03.2023. године

ROP-LOZ-426-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Веселин Марковић, Београд

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Термовент" д.о.о., Ужице

06.03.2023. године

ROP-LOZ-828-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Васо Бошковић, Бања Ковиљача

06.03.2023. године

ROP-LOZ-39989-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Никола Поповић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1478-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1707-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милојка Николић, Брадић

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1687-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-LOCAH-6/2023

Локацијски услови - инвеститор Веселин Марковић, Београд

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Саша Јанковић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгана Полић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-369-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубиша Драгић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-1591-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Николић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-1726-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

01.03.2023. године

ROP-LOZ-11106-LOCA-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Градекс" доо, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милован Јовановић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-918-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ГП "РАДИНГ" вл. Илија Радишић

27.02.2023. године

ROP-LOZ-21921-LOC-13/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић из Лознице

21.02.2023. године

ROP-LOZ-227-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Перкo Ђаловић из Шапца

10.02.2023. године

ROP-LOZ-41867-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Лукића из Београда

10.02.2023. године

ROP-LOZ-40821-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Душан Митрић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-20079-LOCA-15/2022

Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ

07.02.2023. године

ROP-LOZ-32376-LOC-3/2022

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Милан Рисојевић, Лешница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-36939-PCA-3/2022

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39376-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор О.Ш. "Јован Цвијић", Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39104-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Верица Хопс, Тршић

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39853-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев - подносилац Град Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-36415-LOCH-2/2022

Локацијски услови - инвеститор Споменка Вуксановић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-29636-LOCH-3/2022

Локацијски услови - инвеститор Милојка Пантић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-41385-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

01.02.2023. године

ROP-LOZ-604-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драгана Полић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-369-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Вера Сладаковић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-482-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Томашевић, Ново Село

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-37267-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Гајић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41784-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Панић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-39159-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Сремчевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41861-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Момчило Ђурђевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-300-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41766-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Термовент" д.о.о., Ужице

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-828-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ђорђе Петровић, Мали Зворник

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-426-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Тамара Ковачевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1341-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Поповић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1478-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Поповић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1481-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Васо Бошковић, Бања Ковиљача

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-39989-LOCH-2/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Телеком Србија" а.д., Лозница

31.01.2023. године

ROP-LOZ-40804-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Марко Петровић, Лозница

30.01.2023. године

ROP-LOZ-31141-LOCH-3/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Перко Ђаловић, Шабац

16.01.2023. године

ROP-LOZ-41867-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Љубиша Неговановић, Лозница

16.01.2023. године

ROP-LOZ-41846-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Љиљана Поповић и Горан Виторовић, Лозница

16.01.2023. године

ROP-LOZ-227-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд

10.01.2023. године

ROP-LOZ-40291-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Војислав Петровић, Шабац

09.01.2023. године

ROP-LOZ-25030-LOC-3/2022

Локацијски услови - инвеститор Бранко Давидовић, Лозница

09.01.2023. године

ROP-LOZ-39479-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Лукић, Звездара-Београд

09.01.2023. године

ROP-LOZ-40821-LOC-1/2022