Грађевинске дозволе

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор МАРКО ПЕТРОВИЋ ПР Дестилерија за производњу ракије "МВП Дестилерија", Лешница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-38684-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Горан и Бранко Виторовић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-227-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

17.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPIH-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Ана и Драган Сремчевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-41861-CPI-2/2022

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранко Ђурђевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPI-7/2022

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Душан Митрић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-20079-CPA-16/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Гајић, Плоча, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-41784-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14801-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Ранковић, Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14774-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-2603-CPA-6/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-6458-CPA-12/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена и Марко Николић, Лозница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-12576-CPI-2/2022

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Јасмина Обрадовић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-4583-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-7486-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирјана и Миленко Танацковић, Липнички Шор

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-39131-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Чедо Петровић, Доње Недељице

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-23278-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Васиљевић, Лозница

03.03.2023. године

ROP-LOZ-300-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојка Пантић, Лозница

02.03.2023. године

ROP-LOZ-41385-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Раденко Стефановић и Милка Стефановић, Крупањ

01.03.2023. године

ROP-LOZ-26057-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача

01.03.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPIH-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Драгослав Аврамови, Лозница, и Златко Перчић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-38551-CPA-18/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Стефановић, Лозничко Поље

27.02.2023. године

ROP-LOZ-12520-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милутин (Славољуб) Илић

24.02.2023. године

ROP-LOZ-43522-CPA-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојe (Милутин) Бурмазовић, Цикоте

21.02.2023. године

ROP-LOZ-27172-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „GUGLIC“ д.о.о. Башчелуци

20.02.2023. године

ROP-LOZ-37612-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Цвјеткo Манојловић из Лозница

17.02.2023. године

ROP-LOZ-39602-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Грађевинско пред. „ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Ковиљача

17.02.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPI-4/2023

Решење о исправци решења Градске управе Града Лознице

14.02.2023. године

ROP-LOZ-3810-TECCORA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маријанa  Максимовић и Милан Максимовића из Грнчаре

10.02.2023. године

ROP-LOZ-11512-CPA-12/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

09.02.2023. године

ROP-LOZ-35286-CPAH-26/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славољуб Савић, Козјак

07.02.2023. године

ROP-LOZ-30420-CPA-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ

Датум пријема: 26.01.2022. године, објаве: 27.01.2022. године

ROP-LOZ-40056-CPA-25/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "YANDEX"  д.о.о., Башчелуци

26.01.2023. године

ROP-LOZ-37612-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Небојша Јанковић, Клупци, Лозница

26.01.2023. године

ROP-LOZ-3810-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Старчевић, Лозница

26.01.2023. године

ROP-LOZ-43522-CPI-3/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-36339-CPI-5/2021, заводни број 351-530/2021-V од 24.05.2021. године

23.01.2023. године

ROP-LOZ-36339-TECCORO-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миломир Ковачевић, Лозница

23.01.2023. године

ROP-LOZ-2800-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница

20.01.2023. године

ROP-LOZ-30340-CPA-23/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Небојша Митровић, Лозница

20.01.2023. године

ROP-LOZ-30340-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ECOMET RECIKLAŽA" д.о.о., Лозница

06.01.2023. године

ROP-LOZ-5133-CPIH-4/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славка Драгићевић, Лешница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-17008-CPIH-5/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Стојановић, Неготин

04.01.2023. године

ROP-LOZ-27532-CPIH-3/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Љиљана Николић, Ступница, и Бранко Николић, Лозница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-29853-CPI-2/2022