Решење о предаји непокретности број: 465/6/23-X од 19.04.2023 Решење који се поставља Марија Обрадовић, адвокат из Лознице, улица Јована Цвијића бб за привременог заступника лицима са непознатим пребивалиштем и боравиштем Решење којим се поставља Александра Марковић, адвокат из Лознице, улица Јована Цвијића бб за привременог заступника преминулом лицу


– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2024. годину .pdf Датум пријема и објаве: 27.11.2023. године – Мишљење Министарства спорта .pdf Број: 000402287 2023 Датум пријема и објаве: 11.12.2023. године – Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – Одсек за инспекцијске послове – поверени […]