Обавештења

Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив обавештења

Датум

Више

Обавештење да је издато Решење  број 501-11-1/2023-VI о издавању Интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада, оператера “ММА-СОО” Д.О.О. Лозница

14.03.2023. године

Обавештење да је поднет Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада, оператера “ММА-СОО” Д.О.О. Лозница

22.02.2023. године