Конкурси

Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив конкурса

Датум пријема и објаве

Број

Више

1.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањана територији града Лознице у 2024. години

28.02.2024. године

06-6/24-13-1/1

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањана територији града Лознице у 2024. години

06-6/24-13-1/2

Пријава за суфинансирање из области јавног информисања – образац 1

Буџет пројекта и финасијски извештај (Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)


Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)