Odštampaj
Loznici odobrena sredtsva NIP-a

Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, a pre svega Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvu kulture, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu omladine i sporta, obezbeđen je kontinuitet u razvoju grada Loznice kroz realizaciju kapitalnih projekata u oblasti putne, komunalne i ekonomske infrastrukture. Tu vest danas je na konferenciji za štampu saopštio gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović. On je istakao da su u Vladi Srbije za Loznicu podržani veoma značajni projekti kao što su nastavak izgradnje obdaništa na Lagatoru u drugoj fazi, zatim za završetak scene Vukovog doma kulture (II faza), završetak školske hale u O.Š. ''Petar Tasić'' (III faza) i za izgradnju parkovskog kompleksa sa pratećim sadržajem u okviru poslovno-stambene zone Lagator.

Projekti odobreni za realizaciju u 2010. -  dinarski iznosi:

             1. Rehabilitacija magistralnog puta M-4 (sekcija 5) ...............96.491.772
             2. Rekonstrukcija dela puta Loznica- Banja Koviljača.............9.500.000
             3. Izgradnja ulice ''Planirana 1'' na Lagatoru u ........................30.500.000
             4. Izgradnja novog vrtića u drugoj fazi.........................................63.700.000
             5. Parkovski kompleks na Lagatoru...............................................29.000.000
             6. Adaptacija, opremanje i modernizacija na kulturnom dobru -
                 zgrada  Vukovog doma kulture - druga faza.................................8 000. 000

Ukupno...............................................................................................................237.191.772 dinara 

            Gradonačelnik Vidoje Petrović sa saradnicima iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj je transparentno na uvid javnosti predočio i sredstva koja su iz prošle godine preneta za realizaciju u 2010. godini:

             1. Industrijska zona Loznica ........................................................31.143.331 - 3 faza
             2. Izgradnja novog vrtića.................................................................13.824.192
             3. Izgradnja fiskulturne sale u Lešnici.....................................9.910.327
             4. Raskrsnica sa kružnim tokom Vuk Karadžić.............................2.843.173

Ukupno.................................................................................................................57.721.023 dinara

            Učešće lokalne samouprave  za  realizaciju NIP-a u 2010. godini je 20% od ukupno odobrenih sredstva što znači da se ukupan iznos sredstava odobren za realizaciju novih projektata od 237.191.772 dinara  uvećava za 20% sredstava iz budžeta grada a to je iznos  47.438 354  dinara.