Odštampaj
Zasedalo Gradsko veće

Na vest da je juče u Srbiji proglašena epidemija zbog širenja novog virusa gripa Gradsko veće u Loznici, je sa redovnog zasedanja uputilo poruku javnosti da je u našem gradu situacija pod kontrolom što se može zaključiti iz svakodnevnih kontakata sa epidemiolozima Zdravstvenog centra. Epidemija u Srbiji je proglašena zbog opasnosti a ne trenutnog stanja, rečeno je na Veću, uz preporuku da se u svakoj situaciji i na svakom mestu, javnim preduzećima i ustanovama obrati veća pažnja na higijenu. Cela priča oko epidemije prati se i sa okružnog nivoa a Gradska uprava je spremna da realizuje sve preventivne mere, naročito uputstva koja budu stizala iz Ministarstva zdravlja.
            Veće je juče razmatralo informaciju radne grupe Grada o sve izraženijoj najezdi pasa lutalica. Loznica je jedan od deset gradova u Srbiji koji je izgradio azilište ali je brojnost i agresivnost pasa i dalje prisutna.Javno pravobranilaštvo je za deset meseci ove godine zaključilo 88 poravnanja po osnovu pričinjene štete od 2 miliona 860 hiljada dinara i još 41 poravnanje  od 577 hiljada dinara sa vlasnicima domaćih životinja usled napada pasa nepoznatih vlasnika. Kako ova pojava ne stagnira Gradsko veće je naložilo radnoj grupi da  intenzivira aktivnosti ZO-higijenske službe i Komunalnog preduzeća ''Naš dom''.
           Gradska vlada na jučerašnjem zasedanju dala je saglasnost na regionalni projekat završnih radova hirurško-ginekološkog bloka u Loznici koji će se finansirati iz NIP-a.Za realizaciju je potrebno tri stotine miliona dinara u naredne godine od čega bi Zdravstveni centar i lokalna samouprava participirali sa 20 odsto sredstava. Prihvaćen je i projekat ''Našeg doma'' po kojem će grad Loznica subvencionisati nabavku opreme  za separaciju komunalnog otpada - žičanih kontejnera za takozvanu ''pet-ambalažu'' i mobilnih  presi za baliranje. Utvrđena je mesečna cena zakupnina gradskih garaža u iznosu 2 hiljade i 250 dinara. Za tri domaćinstva koja su pretrpela štetu od posledica udara groma, što je potvrđeno izveštajima komisija odobrena je simbolična novčana naknada.
            Na inicijativu Odeljenja za finansije i društvene delatnosti Gradsko veće je usvojilo zaključke da se sredstva za podsticanje  programa ili nedostajuća za finansiranje programa udruženja od javnog interesa za grad  raspoređuju u skladu sa Zakonom o udruženjima. Gradska uprava će će utvrđivati aktivnosti koje mogu realizovati udruženja za čije finansiranje iz budžeta grada ima pravnih osnova.Takve aktivnosti treba predvideti predlogom finansijskog plana Gradske uprave, kao dotacije nevladinim organizacijama na osnovu čega će se planirati i prilagođavati u skladu sa budžetskim principima. Raspored sredstava odobrenih za dotacije nevladinim organizacijama odvijaće se na osnovu konkursa za finansiranje programa koje realizuju udruženja a koji su od interesa za lokalnu samoupravu, zaključeno je na zasedanju Gradskog veća Loznice.