Odštampaj
Mladi, dobri ljudi

U Valjevu, Loznici, Šapcu, Osečini, Ljuboviji, Krupnju i Lajkovcu se od septembra i narednih 9 meseci realizacuje projekat „IPON - inicijativa mladih protiv narkomanije". Nosioc projekta je udruženje „Dobri ljudi" iz Valjeva u saradnji sa NVO Iskra, Loznica i Kancelarijama za mlade u svih 7 gradova i opština u kojima se projekat realizuje. Cilj projekta je smanjenje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u borbi protiv droga. Stvaranjem IPON mreže planirano je uspostavljanje  regionalne i međusektorske saradnje i mobilizacija zajednice na polju prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
            Vodeći se tezom profesora dr Nikole Vučkovića, zamenika predsednika Komisije za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, iznetu  na Nacionalnoj konferenciji za prevenciju zloupotrebe PAS, organizovanoj 2008. godine od strane Ministarstva zdravlja: - ...da će Srbija imati šanse da se ravnopravno uhvati u koštac sa problemom zloupotrebe droga tek kada rad na prevenciji bude organizovan toliko dobro koliko narko mafija - civilne organizacije i lokalne samouprave preko svojih Kancelarija za mlade, a  kroz projekat IPON, žele da uspostave trajnu saradnju, razmenu iksustava, kampanja i preventivnih programa  i unaprede rad na prevenciji zloupotrebe PAS.
            Kroz serije treninga i edukacija na polju prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, mladi ljudi će imati priliku da daju svoj aktivan doprinos suzbijanju narkomanije i da putem vršnjačke edukacije ukažu svojim vršnjacima na opasnosti zloupotrebe PAS, ali i zablude, predrasude koje neizostavno prate ovu temu i vrlo često utiču na razvoj bolesti zavisnosti.
            Inicijativa mladih protiv narkomanije će u drugoj fazi projekta sprovesti informativnu kampanju u svim gradovima i opštinama uključenim u projekat i okviru njega realizovati i prikazivati 30 minutni film u čiju izradu će biti uključeni i bivši zavisnici, saradnici udruženja Dobri ljudi. Planirano je i gostovanje u svih 7 gradova i opština, pozorišne predstave AKTeatar; Nikad heroin, nastale na osnovu ispovesti zavisnika objavljenih na sajtu www.nikad-heroin.com.

            Kancelarija za mlade grada Loznica je strateški partner na ovom projektu i u narednom periodu će se na Gučevu održati gore pomenuti seminar za vršnjačke edukatore za prevenciju bolesti zavisnosti. Trening za trenere vršnjačkih edukatora u oblasti prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci biće održan na Gučevu od 17 - 20 septembra 2009. godine.