Odštampaj
Lozničani na sajmu u Hanoveru
Nadaleko čuveni sajam investitora u Hanoveru tokom ove sedmice doziva gradove i opštine da se u što blistavijem izdanju predstave ino-javnosti sa prednostima koje se kasnije mere dobrim profitom, razvojem, zapošljavanjem. Da se uvrsti u red zapaženih gradu Loznici trebalo je godinu dana intezivnih priprema koje su rezultirale minule godine dobijanjem sertifikata jedne od tri opštine sa najpovoljnijim ambijentom za investitore. Privlačna poslovna klima nisu samo finansijske olakšice investitorima. Iako je to važan segment odluke trebalo je ostvariti visok kvalitet komunikacije lokalne vlasti sa ulagačima, predvidljivost vremena i novca koji je potreban za različite postupke, počev od registracije preduzeća, podizanja industrijske zone sa svim zahtevima zaštite životne sredine, pripreme kataloga lokacija na kojima može početi investiranje. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović podseća da je put do sertifikata koji je dobila Loznica od Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Ministarstvom ekonomije podrazumevao ispunjenje 12 uslova, među kojima je organizacioni kapacitet i provera rada gradske uprave, posebno odeljenja za urbanizam, službi za izdavanje građevinskih dozvola, efikasnost opštinskog uslužnog centra... Sajam u Hanoveru, na kojem ispred Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj učestvuju Ljiljana Nikolić i Strahinja Zlatanović, zajedno sa opštinama Kragujevac i Zrenjanin do petka  predstavlja posle otškrinutih sada i otvorena vrata. Za investiranje u lozničku industrijsku zonu na Šepku, poslovnu zonu Lagator ali i mogućnost zamaha hotelijerske delatnosti jer u Banji Koviljači postoje dobri preduslovi za podizanje novih hotelskih kapaciteta. Sajam je počeo, to je samo prva vest!