Одштампај
Грађевинска дозвола - 2022. година

* нови решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Милан Милошевић, Лозница, и Татјана Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36214-CPIH-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35571-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Јастревски, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32749-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "PIN INVEST MGM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33205-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29224-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Filipović invest gradnja" д.о.о., Лозница, Предузеће за производњу, трговину и услуге "Жарковићи" д.о.о., Мали Зворник и Владан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24078-CPI-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-CPI-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јован Томић, Брезјак и Драгица Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35522-CPIH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Валерија Гербитз, Градилиште, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42772-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Саво Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21563-CPI-5/2021  
 Датум пријема: 20.01.2022. године, објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о привременој грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за прераду, промет и услуге "KATKOP SISTEM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42182-ТCPI-2/2021  
 Датум пријема: 20.01.2022. године, објаве: 21.01.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Превозничко производно трговинско предузеће "Мрки-промет", Плужац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22199-CPIH-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славољуб Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30420-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-CPI-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године
  
    

Решење о измени  грађевинске дозволе - инвеститор Никола Арнаутовић  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2427-CPA-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године 
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ана Вићић и Александар Вићић

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33002-CPI-3/2022 
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године 
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  Александр Тишић  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28628-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године  
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубинка Крсмановић  .pdf
 Број: ROP-LOZ-40554-CPI-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саво Ристић .pdf
 Број: ROP-LOZ-21563-CPIH-6/2022 
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вера Станимировић Лазић, Лозничко Поље, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35202-CPI-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Маринко Марић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30058-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35571-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29241-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "Интер Инвест" д.о.о., Лозница, Душан Ђукановић, Лозница, Анка Бандовић, Београд и Горан Осатовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2889-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44123-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17157-CPA-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-CPIH-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-40402-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 10.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Филип Максимовић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-CPA-15/2022  
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Данијела Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40730-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Друштво за производњу и промет "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44962-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Пуљезевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-46768-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 24.02.2022. године, објаве: 25.02.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница и Данијел Хрвац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36537-CPА-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маринко Марић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30058-CPIH-4/2022  
 Датум пријема: 25.02.2022. године, објаве: 26.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38551-CPI-4/2022  
 Датум пријема: 25.02.2022. године, објаве: 26.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35390-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранка Пантелић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-44123-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ружица Јоцковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44541-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10554-CPA-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2022. године  
    

 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Интер Инвест" ДОО Лозница .pdf
 Број:  ROP-LOZ-4238-CPI-1/2022   
  Датум пријема и објаве: 04.03.2022. године  
    
-
 Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштвo за производњу , прераду и промет „Nelly“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17316-CPA-18/2022   
 Датум објаве: 07.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Петковић .pdf
 Број: ROP-LOZ-10049-CPI-6/2021   
 Датум објаве: 07.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојкo (Светозар) Тадић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14470-CPI-2/2022   
 Датум објаве: 07.03.2022. године  
    
-Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Друштво за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о. Лозница, Бранка  Лолић, Стана-Милена Дражић, Љубов Дражић и Здравко Дражић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-38114-CPA-14/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године  
    
-Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Гавриловић и Данијел Хрвач .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31281-CPA-5/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35251-CPI-4/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђорђe (Милан) Зечевић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-45862-CPI-2/2022   
 Датум објаве: 10.03.2022. године  
    
-
Решење о исправци техничке грешке - инвеститор Зоран Гавриловић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36537-TECCORA-5/2022   
 Датум објаве: 15.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „MINTH AUTOMOTIVE EUROPE“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-29224-CPI-4/2022   
 Датум објаве: 15.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Илија Радишић пр. Грађ.радња „РАДИНГ“ Лозничко поље .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31531-CPI-2/2022   
 Датум објаве: 15.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ангелинa Петровић и Милисав Петровић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-3184-CPI-2/2022   
 Датум објаве: 16.03.2022. године  
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштвo за производњу и промет „МИС НОВА СТОЛАРИЈА“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-44962-CPIH-4/2022   
 Датум објаве: 18.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Здравко Сладаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-653-CPIH-6/2022  
 Датум пријема: 18.03.2022. године, објаве: 19.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7753-CPI-1/2022  
 Датум објаве: 24.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Васић Мрђен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37596-CPI-4/2022  
 Датум објаве: 28.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3568-CPI-3/2022  
 Датум објаве: 29.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миланка Живановић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5322-CPI-2/2022  
 Датум објаве: 31.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Електротехничко предузеће "ELING" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5500-CPI-11/2022  
 Датум објаве: 31.03.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9492-CPI-11/2022  
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Младен Вучићевић  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2793-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2022. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Обрен и Нада Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5335-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Арсенић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3196-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе - подносилац Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4058-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Тршић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-CPI-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи , заводни број 351-996/2020-V од 27.10.2020. године - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 
.pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-CPA-730/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године   
    
-
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Павловић, Крупањ .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-44380-CPI-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPI-8/2022  
 Датум пријема: 15.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPI-10/2022  
 Датум пријема: 15.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPI-7/2022  
 Датум пријема: 15.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPI-9/2022  
 Датум пријема: 15.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Которач, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10935-CPI-1/2022  
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Наташа Гајић, Воћњак, и Бранко Гајић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15390-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Марковић, Читлук, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45666-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александра Бабић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40581-CPIH-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Новак Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5882-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11556-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11563-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11578-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14470-CPA-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35369-CPA-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11560-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11568-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11669-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница   .pdf
 Број: ROP-LOZ-11554-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4058-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелица Мигић и Бошко Мигић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3405-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милутин Веселиновић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4031-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Небојша Јанковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3810-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Вукица Шупић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9823-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирјана Крстић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9944-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4058-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42221-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30623-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Јовановић и Драган Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPIH-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Јовановић и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPIH-12/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Јовановић и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPIH-13/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Јовановић и Драган Јовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPIH-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Василије Радивојевић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44934-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Никола Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24755-CPA-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Наташа Гајић, Воћњак, и Бранко Гајић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15390-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Живадин Бојић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45696-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29986-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александра Валисављевић и Марко Јовановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6483-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.05.2022. године   
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-6458-SPI-2/2021, заводни број: 351-576/2021-V од 02.06.2021. године - инвеститор Божо Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6458-CPA-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана и Мирослав Пешут, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14733-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-CPA-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11556-CPIH-2/2022  
 Датум пријема: 25.05.2022. године, објаве: 26.05.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11578-CPIH-2/2022  
 Датум пријема: 25.05.2022. године, објаве: 26.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Тадић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8782-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 26.05.2022. године, објаве: 27.05.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница и Раденко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5320-CPI-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25210-CPA-A/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Живадин Бојић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45696-CPIH-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "РАКЕТА" АБ, Бајина Башта
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-911-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Мијић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15195-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђоко и Мара Остојић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7806-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маријана Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7869-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11563-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11669-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милинко Симић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1999-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11554-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11568-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016, заводни број: 351-244/2016-V од 22.06.2016. године и Решења о грађевинској дозволи, број: ROP-LOZ-1087-CPA-10/2019, заводни број: 351-1057/2019-V од 01.11.2019. године - инвеститор Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-CPА-13/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-44934-CPIH-3/2022, заводни број: 351-356/2022-V од 28.03.2022. године - инвеститор Василије Радивојевић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44934-CPА-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14992-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11560-CPIH-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Петковић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10049-CPI-6/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-2031-CPIH-4/2021, заводни број: 351-568/2021-V од 27.05.2021. године - инвеститор ГП "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2031-CPА-12/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Владимир Бесеровац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Тадић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8782-CPIH-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Ранковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7798-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Новка Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7830-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Блажић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5292-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7486-CPI-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-CPA-21/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милосав Капетановић, Дворска
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9495-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Биљана и Предраг Лукић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5796-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Лечић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2742-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Славољуб Лукић, Лозница, и Катарина Глишић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3706-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1710-CPI-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јово Максимовић и Александра Максимовић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4600-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Вера Станимировић Лазић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35202-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9720-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 04.07.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1710-CPIH-6/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36959-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Миладин Стојановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19878-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мира Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17052-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана Лукић, Рибарице, и Предраг Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5796-CPIH-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Јелена Симоновић, Лозница, и Љубинка Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40554-CPA-4/2022  
 Датум пријема: 11.07.2022. године, објаве: 13.07.2022. године   
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Јелена Симоновић, Лозница, и Љубинка Крсмановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3568-CPA-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2022. године   
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Вукосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14788-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.07.2022. године   
    
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-18960-CPI-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 18.07.2022. године   
    
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Бања Ковиљача .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-4551-CPA-13/2022
  
 Датум пријема и објаве: 18.07.2022. године   
    

Решење о измени привремене грађевинске дозволе - инвеститор "КАТКОП СИСТЕМ" доо Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-42182-TCPA-4/2022    
 Датум пријема и објаве: 19.07.2022. године
  
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „MINTH AUTOMOTIVE EUROPE“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-19753-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Раде Јањић,из Београда
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5582-CPA-10/2022
  
 Датум пријема и објаве: 20.07.2022. године  
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „ЕУРОГРИЛ“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-40393-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2022. године   
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор „GRAMAX PGP“ д.о.о. Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8322-CPI-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године    
  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Драган Васиљевића, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24295-CPA-6/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године   
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Ивановића, Липнички шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-459-CPI-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године    
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18960-CPIH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године     
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић, Лозница
 .pdf
 

Број: ROP-LOZ-1391-CPI-5/2022

  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године     
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јелена Божић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15684-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године      
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранислав Тошић и Весна Финогенов Тошић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43488-CPI-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.07.2022. године       
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19878-CPIH-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2022. године        
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  Миладина Стојановића, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-36959-CPIH-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2022. године         
  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Раде Јањић,из Београда
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-5582-CPAH-11/2022
  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2022. године          
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгутин Враголић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24548-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2022. године          
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Драгиша Терзић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6496-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.08.2022. године           
  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37332-CPA-9/2022  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1591-CPA-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Славко Драгићевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17008-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38551-CPA-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-42847-CPI-2/2021, заводни број: 351-1509/2021-V од 28.12.2021. године - инвеститор Бранимир Ђукановић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42847-CPA-6/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Мобид" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22592-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Вујић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45976-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Борислав Пајкић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14417-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-38551-CPI-4/2021, заводни број: 351-187/2021-V од 24.02.2022. године - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38551-CPAH-8/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Бесеровац, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4554-CPI-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгиша Терзић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6496-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Немања Тимотић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12461-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 17.08.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-45862-CPI-2/2022, заводни број 351-245/2022-V од 09.03.2022. године - инвеститор Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45862-CPA-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.08.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „MINTH AUTOMOTIVE EUROPE“ д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-19753-CPI-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2022. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Далибора Павића, Клупци  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17688-CPI-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2022. године 
  
    
Решење о измени грађевинскe дозволe - инвеститор „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Бања Ковиљача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-4551-CPA-14/2022
  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор предузеће „PEJAK HANDEL“ д.о.о. Б.Ковиљача .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-6625-CPI-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сава ( Илија ) Ристић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21563-CPA-11/2022
  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пантелић (Владан) Иван .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14695-CPA-11/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав (Живко) Аврамовић .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-38551-CPA-12/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће „Тим Ло-градња“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35369-CPA-19/2022
  
 Датум пријема и објаве: 05.09.2022. године    
    
Решење о измени привремене грађевинске дозволе - инвеститор Друштво за прераду , промет и услуге „KATKOP SISTEM“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-42182-TCPA-8/2022
  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2022. године    
    
Решење о грађевинској дозволи - инвеститор GRAMAX PGP" DOO из Крупња .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-8322-CPI-6/2022
  
 Датум пријема и објаве: 07.09.2022. године    
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32164-CPA-10/2022  
 Датум пријема: 08.09.2022. године, објаве: 09.09.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ана Чотрић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11758-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 08.09.2022. године, објаве: 09.09.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевонској дозволи број: ROP-LOZ-29986-CPI-3/2022, заводни број: 351-612/2022-V од 19.05.2022. године - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29986-CPA-4/2022  
 Датум пријема: 09.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Далибор Павић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17698-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23337-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Снежана Пантелић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17006-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.09.2022. године    
    

Решење о измени грађевинске дозволе, број: ROP-LOZ-9160-CPIH-14/2022, заводни број: 351-590/2022-V од 16.05.2022. године - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPA-22/2022  
 Датум пријема: 23.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године  
    

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за прераду, промет и услуге "КАТКОП СИСТЕМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4212-TECCORO-11/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Митровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22500-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.09.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Никола Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24755-CPA-13/2022  
 Датум пријема: 28.09.2022. године, објаве: 28.09.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-37898-CPI-2/2018, заводни број: 351-71/2018-V од 13.02.2018. године - инвеститор Марко Јокичић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37898-CPA-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године    
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-9160-CPIH-14/2022, заводни број: 351-590/2022-V од 16.05.2022. године - инвеститор Наташа Јовановић, Лозница, и Драган Јовановић, Лозница
 
.pdf
 Број: ROP-LOZ-9160-CPA-22/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.10.2022. године    
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8322-CPA-9/2022  
 Датум пријема: 03.10.2022. године, објаве: 04.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18960-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 05.10.2022. године, објаве: 06.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Николић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17150-CPI-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђорђе Костадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27686-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Златко Стефановић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25258-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године    
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-17157-CPI-2/2022, заводни број: 351-1064/2020-V од 16.11.2020. године и Решења о Измени решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-21309-CPA-8/2021, заводни број: 351-431/2021-V од 28.04.2021. године - инвеститор "Вила Дрина" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21309-CPA-13/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године    
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-28436-CPI-6/2020, заводни број: 351-345/2020-V од 27.05.2020. године - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28436-CPA-12/2022  
 Датум пријема: 10.10.2022. године, објаве: 11.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30882-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године    
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мико Костић и Бранка Костић, Башчелуци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28736-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марина Чолић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22770-CPI-4/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марија Стојановић, Неготин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27532-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Боро Сукара, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25257-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Весна Миловановић, Лозничко Поље, и Саша Миловановић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20576-CPI-4/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31773-CPI-1/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "Filipović invest gradnja" д.о.о., Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3277-CPA-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2022. године
  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-CPA-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Панић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25886-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 25.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12766-CPIH-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Николић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30887-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Крстић новоградња" д.о.о., Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28113-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Алексеи Логинов, Руска Федерација
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15109-CPA-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Миленко Лазић,, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6996-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 02.11.2022. године, објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35286-CPA-25/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ"д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34390-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Јово Максимовић и Александра Максимовић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4600-TECCORO-3/2022  
 Датум пријема: 08.11.2022. године, објаве: 09.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јован Вучинић и Јелена Вучинић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12769-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Стојановић, Неготин
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27532-CPIH-3/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славка Драгићевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17008-CPIH-5/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Борислав Пајкић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14417-CPIH-4/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мико Костић и Бранка Костић, Башчелуци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28736-CPIH-3/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6766-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Оливере Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14992-CPA-8/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године
  
    
– 
Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Слободан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-14992-CPA-8/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године 
  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Виторовић. Лозница  .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-4743-CPA-8/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године    
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђорђе Јеремић, Ново село
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23382-CPI-6/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године  
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  " ЕП-БЕЛТ д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-18878-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године   
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Рогановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34159-CPI-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Лукић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38204-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40056-CPA-18/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Божић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29564-CPI-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.12.2022. године  
    

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-37322-CPA-9/2022, заводни број 351-1012/2022-V од 03.08.2022. године - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-CPAH-18/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Крстић новоградња" д.о.о., Трбушница и Александар Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28113-CPIH-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена Илић, Татјана Милошевић и Весна Финогенов-Тошић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27208-CPI-4/2022  
 Датум пријема: 16.12.2022. године, објаве: 20.12.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-CPA-19/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године  
    

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34469-CPAH-20/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сарa Радовановић, Слатина
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23802-CPI-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2022. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Предраг Митровића и Милица Митровић, Велико село
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-40455-CPI-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2022. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "EcoMet Recikaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5133-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 23.12.2022. године, објаве: 27.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Петровић Пр, Дестилерија за производњу ракије "МВП дестилерија", Лесница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38684-CPI-2/2022  
 Датум пријема: 26.12.2022. године, објаве: 27.12.2022. године  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светланa Петровић, Јелав
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35848-CPI-2/2022
  
 Датум пријема: 27.12.2022. године, објаве: 28.12.2022. године
  
    

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бошко Марковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22209-CPI-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.12.2022. године  
    
 –Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25253-CPI-3/2022  
 Датум пријема: 30.12.2022. године, објаве: 04.01.2023. године