Odštampaj
Odeljenje za finanasije i lokalnu poresku administraciju - dokumenti

Odsek za poslove lokalne poreske administracije
  
Odsek za budžet
  
Grupa za javne nabavke
  
Grupa za poslove trezora