Одштампај
Остали јавни позиви и огласи - 2017

*Текст новијих конкурса/јавних позива/огласа налази се у дну стране.
**Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

1.
Понуда за откуп електронског и електричног отпада
 .docx.pdf
 Број: сл/2017
  
 
 Датум: 15.08.2017. године