Одштампај
Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи