Одштампај
Трошкови Градске управе за издавање локацијских услова


Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама
 .pdf
 
Датум: 12.10.2015. године