Одштампај
ПДР експлоатације доломита као ТГК из лежишта Воћњак - нацрт

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део

Текстуални део - ПДР експлоатације доломита као ТГК из лежишта Воћњак - нацрт
   .pdf
      
Графички део

Извод из ПП града Лознице
   .pdf

План површина јавне намене   .pdf

План хидротехнике   .pdf

Катастарско - топографски план
   .pdf

Планирана намена
   .pdf

Намена површина - постојећа   .pdf

Обухват плана .dwg
 |.pdf

План саобраћаја
   .pdf

План разграничења јавних површина
   .pdf

Ситуациони план стања радова на крају техничке и биолошке рекултивације
   .pdf

Стање радова на крају прве године експлоатације
   .pdf

Завршни изглед површинског копа
   .pdf