Одштампај
ПДР индустријска зона Шепак

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део

Текстуални део - ПДР индустријска зона Шепак
   .pdf
      
Графички део

Подела простора на карактеристичне зоне и блокове
   .pdf

План ЕЕ и ТТ инфраструктуре   .pdf

План хидротехничке инфраструктуре   .pdf

Извод из ГП-а Лознице   .pdf

План јавног и осталог земљишта
   .pdf

Намена - планирано стање
   .pdf

Намена - постојеће стање
   .pdf

Обухват плана .dwg
 |.pdf

План парцелације јавних и начелна парцелација осталних површина   .pdf

План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf

План зеленила
   .pdf
      
 Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације индустријске зоне „Шепак” у Лозници
   .pdf