Одштампај
ПДР блока између Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановић и Владе Зечевића у Лозници

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део

Текстуални део - ПДР блока између Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановић и Владе Зечевића у Лозници
                 .pdf
                    
Графички део

План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
                 .pdf

План гасификацицје и топлификације                 .pdf

Извод из ГП-а Лознице
                 .pdf

Намена површина - постојеће стање
                 .pdf

Обухват плана
               .dwg
 |
.pdf

План препарцелације површина јавне намене
                 .pdf

План хидротехничке инфраструктуре
                 .pdf

План површина јавне намене
                 .pdf

План намене површина
                 .pdf

План саобраћаја, нивелације и регулације
                 .pdf

Синхрон план
                 .pdf
                    
Стратешка процена утицаја на животну средину

Извештај о стратешкој процени утицаја
                 .pdf