Одштампај
Локацијски услови - 2015. година

* нови локацијски услови и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - „Клас“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-24/2015-V  
 Датум: 05.03.2015. године  
    

Локацијки услови - "ОПЕК" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-15/2015-V  
 Датум: 12.03.2015. године  
    

Локацијцки услови - инвеститор Марковић Александар
 .pdf
 Број: 353-18/2015-V  
 Датум: 17.03.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП „Топлана“, Лозница .pdf
 Број: 353-34/2015-V  
 Датум: 18.03.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП „Топлана“, Лозница .pdf
 Број: 353-35/2015-V  
 Датум: 18.03.2015. године  
    

Локацијки услови - инвеститор Никодиновић Драган
 .pdf
 Број: 353-22/2015-V  
 Датум: 19.03.2015. године
  
    

Локацијски услови - ОШ „Кадињача“, Лозница
 .pdf
 Број: 353-17/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године
  
    
Локацијски услови - инвеститор Петровић Милоје
 .pdf
 Број: 353-20/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године   
    

Локацијски услови - Српска православна црквена општина Лозница
 .pdf
 Број: 353-36/2015-V  
 Датум: 20.03.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мартин Криловић, Лозница .pdf
 Број: 353-16/2015-V  
 Датум: 23.03.2015. године  
    

Локацијски услови - Влада Републике Србије, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
 .pdf
 Број: 353-29/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Локацијски услови - Влада Републике Србије, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја .pdf
 Број: 353-30/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милисав Ћелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-31/2015-V  
 Датум: 26.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгојло Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-19/2015-V  
 Датум: 27.03.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бранко Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: 353-31/2015-V  
 Датум: 01.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-33/2015-V  
 Датум: 08.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Живановић, Лозница .pdf
 Број: 353-40/2015-V  
 Датум: 09.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-159/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милојко Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: 353-42/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Мартин Криловић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-43/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈКП "Топлана", Лозница
 .pdf
 Број: 353-39/2015-V  
 Датум: 21.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈКП "Топлана", Лозница .pdf
 Број: 353-38/2015-V  
 Датум: 27.04.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као да није поднесен - као непотпун - Град Лозница  .pdf
 Број: 353-49/2015-V  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милош Стевановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-48/2015-V  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-44/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-53/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Закључак којим се захтев одбацује као да није поднесен - као непотпун - "Планекс промет", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-55/2015-V  
 Датум: 05.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: 353-51/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-54/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Предраг Панић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-52/2015-V  
 Датум: 07.05.2015. године  
    
Локацијски услови - Милисав Јевтић из Лознице
 .pdf
 Број: 353-45/2015-V
  
 Датум: 08.05.2015. године
  
    

Локацијски услови - "Планекс Промет" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-56/2015-V   
 Датум: 12.05.2015. године   
    

Локацијски услови - ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број: 353-41/2015-V  
 Датум: 12.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Љиљана Стојковић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-46/2015-V  
 Датум: 14.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Мирко Ђурђевић, Руњани
 .pdf
 Број: 353-50/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-59/2015-V  
 Датум: 19.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Живана Васиљевић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-62/2015-V  
 Датум: 19.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 353-47/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-58/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Закључак који се одбацује захтев као да није поднесен - као непотпун - Милан Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-63/2015-V  
 Датум: 21.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Предзеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-68/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 353-64/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-65/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом - Ђорђе Равњак .pdf
 Број: 353-70/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Бранислав Шотра, Лозница
 .pdf
 Број: 353-67/2015-V  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-57/2015-V  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 

Број: 353-71/2015-V

  
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Привредно друштво за производњу и промет пољопривредних производа "БИБО-БПУ" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-73/2015-V   
 Датум: 27.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-72/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-76/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Илија Марковић, Лозница .pdf
 Број: 353-74/2015-V  
 Датум: 28.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Милисав Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-77/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-84/2015-V  
 Датум: 08.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Ђорђе Равњак, Лозница
 .pdf
 Број: 353-85/2015-V  
 Датум: 08.06.2015. године  
    

Локацијски услови - Предзеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о. Лозница  .pdf
 Број: 353-82/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-86/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Греен идеа" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-83/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Илија Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-90/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-91/2015-V  
 Датум: 15.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Миленко Матић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-78/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милош Поповић, Пасковац  .pdf
 Број: 353-69/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милисав Станковић, Јадранска Лешница  .pdf
 Број: 353-89/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 353-87/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Живана Васиљевић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-75/2015-V  
 Датум: 18.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев "BIBO-BPU" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-80/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови -  захтев Милош Миловановић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-88/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Зоран Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-81/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-92/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милош Лазић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-94/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Љупка Ивановић, Лозница  .pdf
 Број: 353-95/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Радмила Вуковић, Лозница .pdf
 Број: 353-93/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-79/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак - захтев Драгојла Арнаутовић, Лозница  .pdf
 Број: 353-98/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-96/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-97/2015-V  
 Датум: 29.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Друштво за промет и услуге "ЕТУАЛ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-105/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Илија Мирковић, Лозница .pdf
 Број: 353-100/2015-V  
 Датум: 08.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 353-99/2015-V  
 Датум: 10.07.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-109/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радмила Вуковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-103/2015-V  
 Датум: 14.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-114/2015-V  
 Датум: 17.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Катарина Деспотовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: 353-101/2015-V  
 Датум: 21.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Љупка Ивановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-104/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Петар Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-102/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Гордана Тупајић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-115/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Закључак који се одбацује захтев као да није поднесен - као непотпун - Загорка и Горан Кангрг, Ступница
 .pdf
 Број: 353-118/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милош Лазић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-106/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-108/2015-V  
 Датум: 29.07.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Друштво за промет и услуге "Етуал" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-110/2015-V  
 Датум: 04.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Миломир Крстић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-122/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Загорка и Горан Кангрг, Ступница
 .pdf
 Број: 353-126/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Милутин Гвозденовић, Велико Село  .pdf
 Број: 353-124/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 353-112/2015-V  
 Датум: 05.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Слађана Петровић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-123/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: 353-113/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Марио Божић, Лозница  .pdf
 Број: 353-127/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Алебра" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-128/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 353-129/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Славко Јефић, Лозница .pdf
 Број: 353-130/2015-V  
 Датум: 11.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Марко Гајић, Мали Зворник
 .pdf
 Број: 353-111/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-132/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Радован Васић, Церова - Крупањ .pdf
 Број: 353-116/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-135/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Јелена Малешевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-134/2015-V  
 Датум: 17.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Биљана Матић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-138/2015-V  
 Датум: 18.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милевка Кривошић, Лозница  .pdf
 Број: 353-136/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-131/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Јован Живановић, Лозница  .pdf
 Број: 353-140/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Гордана Тупајић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-121/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Добривоје Степановић, Клупци  .pdf
 Број: 353-144/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-119/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Локацијски услови - захтев Славица Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-125/2015-V  
 Датум: 26.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 353-146/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Комунално јавно предузеће "Наш дом" Лозница .pdf
 Број: 353-141/2015-V  
 Датум: 31.08.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев "Kopernikus Technology" d.o.o. Нови Београд
 .pdf
 Број: 353-147/2015-V  
 Датум: 31.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - СЗТР "Драгићевић Драган пр" Лозница
 .pdf
 Број: 353-148/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: 353-133/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-152/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-149/2015-V  
 Датум: 01.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Бојан Петровић, Крупањ
 .pdf
 Број: 353-139/2015-V  
 Датум: 02.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Милорад Ћирковић, Стража
 .pdf
 Број: 353-151/2015-V  
 Датум: 03.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слађана Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-123/2015-V  
 Датум: 03.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - КЈП "Наш дом" Лозница
 .pdf
 Број: 353-153/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Верица Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-156/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Бранислав Шотра, Лозница
 .pdf
 Број: 353-155/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 353-142/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љубомир Ковачевић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-143/2015-V  
 Датум: 07.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јово Мирић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-117/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Биљана Матић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 353-161/2015-V  
 Датум: 10.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-164/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Дарко Марковић, Костајник
 .pdf
 Број: 353-166/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Милутин Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-137/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-165/2015-V  
 Датум: 16.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Драгана Ђунић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-167/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-169/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-159/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-162/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-157/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 353-158/2015-V  
 Датум: 21.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - ЈП "Електродистрибуција" Лозница
 .pdf
 Број: 353-176/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
  
  

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - СЗТР "Драгићевић Драган пр" Лозница
 .pdf
 Број: 353-172/2015-V  
 Датум: 22.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Бранислав Шотра, Лозница .pdf
 Број: 353-174/2015-V  
 Датум: 28.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у захтеву и садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 353-180/2015-V  
 Датум: 29.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 353-179/2015-V  
 Датум: 30.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: 353-177/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног идејног решења - Драгутин Перић, Тршић  .pdf
 Број: 353-182/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Добривоје Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-160/2015-V  
 Датум: 06.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-168/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Биљана Илић, Београд
 .pdf
 Број: 353-187/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-154/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Макевија Бајић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-188/2015-V  
 Датум: 12.10.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-163/2015-V  
 Датум: 15.10.2015. године  
    

Локацијски услови - негативно - захтев Слободан Обадовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-190/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-191/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Локацијски услови -  инвеститор О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: 353-186/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Локацијски услови -  инвеститор Биљана Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-170/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: 353-193/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

 Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Натура Траде доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-198/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    
Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Нели" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-195/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Градекс" доо, Лозница 
 .pdf
 Број: 353-201/2015-V 
  
 Датум: 28.10.2015. године   
    

Локацијски услови -  Ђунић Драгана, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-184/2015-V  
  
 Датум: 28.10.2015. године 
  
    

Локацијски услови - Ћираковић Милорада, Стража
 .pdf
 Број: 353-151/2015-V 
  
 Датум: 29.10.2015. године 
  
    

Локацијски услови - Бајић Макевија, Лозница
 .pdf
 Број: 353-199/2015-V  
  
 Датум: 02.11.2015. године  
  
    

Локацијски услови - ЈП "Водовод и канализација". Лозница 
 .pdf
 Број: 353-203/2015-V
  
 Датум: 02.11.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Натура Траде" доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-200/2015-V
  
 Датум: 03.11.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимира Грбића, Лозница
 .pdf
 Број: 353-206/2015-V 
  
 Датум: 04.11.2015. године 
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због неиспуњености формалних услова - Томић Иване, Лозница
 .pdf
 Број: 353-202/2015-V  
  
 Датум: 04.11.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Јон Драгана, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-208/2015-V   
  
 Датум: 04.11.2015. године   
  
    

Локацијски услови - Перић Драгутин, Тршић
 .pdf
 Број: 353-189/2015-V    
  
 Датум: 04.11.2015. године
  
    

Локацијску услови за које није могуће одобрити изградњу - Младеновић Игора, Лешница
 .pdf
 Број: 353-213/2015-V     
  
 Датум: 09.11.2015. године
  
    

Локацијски услови - Живановић Јована, Лозница
 .pdf
 Број: 353-212/2015-V      
  
 Датум: 09.11.2015. године 
  
    

Локацијски услови -  О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд
 .pdf
 Број: 353-207/2015-V 
  
 Датум: 09.11.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимира Грбића, Лозница
 .pdf
 Број: 353-206/2015-V  
  
 Датум: 10.11.2015. године   
  
    

Локацијски услови - Домке Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-197/2015-V   
  
 Датум: 10.11.2015. године    
  
    

Локацијски услови -  О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд
 .pdf
 Број: 353-210/2015-V  
  
 Датум: 10.11.2015. године     
  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Дражић Слободана, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-218/2015-V   
  
 Датум: 10.11.2015. године    
  
    

Локацијски услови - Градекс доо, Лозница
 .pdf
 Број: 353-192/2015-V    
  
 Датум: 16.11.2015. године     
  
    

Локацијски услови - Илић Биљана, Београд
 .pdf
 Број: 353-194/2015-V     
  
 Датум: 16.11.2015. године      
  
    

Локацијски услови - инвеститор Градекс доо, Лозница .pdf
 Број: 353-209/2015-V      
  
 Датум: 16.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Радаљац, Лозница
 .pdf
 Број: 353-204/2015-V  
 Датум: 17.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница
 .pdf
 Број: 353-222/2015-V  
 Датум: 17.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 353-227/2015-V  
 Датум: 19.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор О.Д.С. ЕПС "Дистрибуција" доо, Београд .pdf
 Број: 353-223/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Јово Мумовић, Клупци
 .pdf
 Број: 353-221/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-225/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јелена Малешевић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-196/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-231/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-215/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 353-173/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    
Локацијски услови - инвеститор Лука Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-205/2015-V  
 Датум: 25.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ГП "Алфапројект" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: 353-226/2015-V  
 Датум: 27.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-233/2015-V  
 Датум: 27.11.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-214/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Драган јон, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 353-216/2015-V  
 Датум: 01.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: 353-217/2015-V  
 Датум: 01.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини захтева и достављеног идејног решења - "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-241/2015-V  
 Датум: 03.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Производно, трговинско предузеће "Велком" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 353-245/2015-V  
 Датум: 07.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Оператер дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-242/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини идејног решења - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: 353-248/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - ГП "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-247/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Слободан Дражић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: 353-234/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Иван Томић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-224/2015-V  
 Датум: 10.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-220/2015-V  
 Датум: 11.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-244/2015-V  
 Датум: 14.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-239/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-251/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због недостатка у садржини достављеног идејног решења - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-254/2015-V  
 Датум: 15.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић .pdf
 Број: 353-211/2015-V  
 Датум: 16.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-246/2015-V  
 Датум: 18.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача .pdf
 Број: 353-246/2015-V  
 Датум: 22.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Дарко Крстић, Лозница .pdf
 Број: 353-237/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-232/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Биљана Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-243/2015-V  
 Датум: 24.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: 353-263/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 353-250/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
  
  

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак ЕД Лозница .pdf
 Број: 353-260/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Локацијски услови - инвеститор Јово Мумовић, Лозница
 .pdf
 Број: 353-238/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године