Одштампај
Заменик градоначелника Ранка Живановић Марковић
          РАНКА ЖИВАНОВИЋ МАРКОВИЋ
          дипл. правник


     

            Рођена сам 1962 год, у радничкој породици у Лозници. Основну школу и гимназију завршила сам у Лозници. Дипломирани сам правник Универзитета у Београду, удата, мајка студента медицине. Тренутно радим у ЈП ''Србијашуме'' Београд, Шг ,,Борања'' у Лозници, као руководилац службе за правне и опште послове. Имам 23 године радног стажа од којих је првих десет у ЈСП ,,Лозница'', одакле сам отишла као секретар Предузећа. У ШГ ,,Борања'' радим од 2001 године, прво, као самостални правни референт, а од 2008 године на радном месту -руководилац службе за правне и опште послове.
            На основу Одлуке генералног директора Предузећа, била сам ангажована на пословима контроле пословања других газдинстава у систему ЈП ,,Србијашуме''. Поред тога, члан сам стамбене комисије ЈП ,,Србијашуме''.
            У градској Скупштини сам председник комисије за статут и прописе, члан надзорног одбора ,,Опште Болнице'' у Лозници,члан савета за борбу против корупције ГО СНС Лозница и шеф одборничке групе СНС-а у градској Скупштини.
            Преко две деценије радног искуства у привреди и заступања пред судовима свих надлежности и органима управе, као и управљачког стажа на месту руководиоца, мислим да су добра препорука за функцију заменика градоначелника Лознице, поред оног што представља моја маленкост, као личност, у виду цивилизацијског интегритета, принципијалности, постојаности упркос времену у ком смо живели и које је било велико искушење за све људске особине. Управо, као као последица таквог ''времена'' јесте и моје бављење политиком,као чин личне одговорности за променом и побољшањем света у коме живимо и стварања будућности за потомство.