Одштампај
Архива конкурса - 2012. година


* сви конкурси и конкурсна документација су у pdf-у


1.
Јавни конкурс за финансирање програма предузетника на територији града Лознице за 2012. годину
 
Правилник о начину финансирања активности предузетника на територији града Лозница у 2012. години
 Образац програма
 Образац пријаве
 Периодични наративни извештај (Прилог 2)
 Периодични финансијски извештај (Прилог 3)
 Завршни наративни извештај (Прилог 4)
 Завршни финансијски извештај (Прилог 5)
  
2.Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Лознице у 2012. години,
 – Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града лознице за 2012. годину
  
3.Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која обављају културну делатност из буџета града Лознице у 2012. години,
 –  Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана која обављају културну делатност на територији града Лознице за 2012. годину
  

 
4.
Јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији Града Лознице у 2012. години,
 
–  Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2012. години - посебне активности
  –  Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији града Лознице у 2012. години - редовне активности
 
 
5.
 Јавни конкурсза суфинансирање пројеката којима се реализују потребе грађана у области јавног информисања на територији града Лознице у 2012. години,
 
–  Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање пројеката у области јавног информисања на територији града Лознице у 2012. години

6.
Јавни позив за доделу годишње градске награде за најуспешније ученике и студенте у буџетској 2012. години
 
 – Образац пријаве за најуспешније ученике и студенте у 2012. години
 
 
7.
Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана из области одбране буџета града Лознице за 2012. годину