Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребне дозволе - 2022. године


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац "ПИН ГГ ПРО" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-IUP-20/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.01.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миланка Пејић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7897-IUP-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.01.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21396-IUP-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.01.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ГП "EUROIMPEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41875-IUPH-2/2021  
  Датум пријема: 20.01.2022. године, објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "EcoMet Reciklaža" d.o.o., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-IUPH-13/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор “ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-IUP-20/2022
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јасмини Мандић-Ћирић  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7888-IUP-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2022. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац Славен Коновц, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19262-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године    
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5243-IUP-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године    
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац Душко Бајић и Драгица Бајић Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17345-IUP-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Будимир Илић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3250-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.02.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Осман Акаратовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21291-IUP-10/2022  
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славен Куновц, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19262-IUPH-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2022. године    
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Бајић Душкo и Бајић-Ковачевић Драгицa .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17345-IUPH-4/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године    
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор “ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозницa .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-5243-IUPH-15/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године    
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузећe за производњу , промет и услуге „EXTOL“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-5754-IUP-1/2022   
 Датум објаве: 09.03.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милош Самарџић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6706-IUP-1/2022  
  Датум пријема: 18.02.2022. године, објаве: 19.03.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милован и Гордана Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7528-IUP-1/2022  
 Датум објаве: 25.03.2022. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Томислав Петровић, Лозница, и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9762-IUP-7/2022  
 Датум објаве: 25.03.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за путеве "ВАЉЕВО", Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8288-IUP-1/2022  
 Датум објаве: 28.03.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Филип Максимовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12859-IUP-19/2022  
 Датум објаве: 29.03.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јасмина Мандић-Ћирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7888-IUPA-5/2022  
 Датум објаве: 01.04.2022. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Максимовић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10403-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 20.04.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32770-IUPH-12/2022  
 Датум пријема и објаве: 26.04.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12201-IUP-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-IUP-10/2022  
  Датум пријема: 28.04.2022. године, објаве: 29.04.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-766-IUP-10/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за пројектовањ и инжењеринг "PIN GG PRO" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23793-IUP-21/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.05.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Раденко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12711-IUP-14/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Иван Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19171-IUP-4/2022  
  Датум пријема: 03.06.2022. године, објаве: 06.06.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40066-IUP-20/2022  
 Датум пријема и објаве: 13.06.2022. године    
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-IUP-24/2022  
  Датум пријема: 12.07.2022. године, објаве: 13.07.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Марковић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-IUP-7/2022  
  Датум пријема: 12.07.2022. године, објаве: 13.07.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор  „ALEBRA“ д.o.o. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18064-IUP-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2022. године  
  
    

Решење којим се поништава Решење о употребној дозволи - инвеститор "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13266-IUP-24/2022  
 Датум пријема и објаве: 08.08.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Новак Дишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23295-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац Добросав Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17493-IUP-6/2022  
 Датум пријема и објаве: 10.08.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Наифа Алимановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23931-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 11.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац Радован Ивковић, Мајур, Шабац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24342-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан и Марија Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24128-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јадранко Кајтаз, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23957-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миливоје Ђурић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24142-IUP-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2022. године  
    
Решење о употребној дозволи - инвеститор Славица (Тихомир) Јовановић, из Доњих Недељица .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23842-IUPH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2022. године  
    
Решење о употребној дозволи - инвеститор Ловачко друштвo „ГУЧЕВО“ Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-4698-IUP-11/2022
  
 Датум пријема и објаве: 07.09.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Добросав Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17493-IUP-7/2022  
 Датум пријема и објаве: 19.09.2022. године  
    
Решење о употребној дозволи - инвеститор Милорад Живановић из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26696-IUPH-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године  
    
Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац Николa Тешић, Лознице, и "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-29014-IUP-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 23.09.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац ПЗП "Ваљево" а.д., Ваљево
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-42383-IUP-6/2022   
  Датум пријема: 23.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милорад Живановић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26696-IUPH-2/2022   
  Датум пријема: 23.09.2022. године, објаве: 26.09.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Илић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-15134-IUP-15/2022   
  Датум пријема: 27.09.2022. године, објаве: 28.09.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Никола Тешић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-29014-IUPH-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ПЗП "ВАЉЕВО" а.д., Ваљево
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-42383-IUPH-8/2022   
  Датум пријема: 24.10.2022. године, објаве: 25.10.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Љубомир Ђурић, Слатина
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-15134-IUP-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Стана Андрић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31897-IUP-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 27.10.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Саво Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21563-IUP-16/2022   
  Датум пријема: 01.11.2022. године, објаве: 02.11.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непоптун - подносилац СГР "Радинг" Илија Радишић пр., Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21921-IUPA-12/2022   
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Раденко Панић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35919-IUP-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 15.11.2022. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милојкo Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35821-IUP-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2022. године
  
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...