Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребне дозволе - 2021. година


 
* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о употребној дозволи - инвеститор Добринка Стефановић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38372-IUP-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.01.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-IUP-26/2021  
 Датум пријема: 18.01.2021. године, објаве: 19.01.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Стево Ристић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 18.01.2021. године, објаве: 19.01.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Томислав Петровић, Лозница и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12175-IUP-22/20201  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев за издавање употребне дозволе - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-748-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.01.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8268-IUP-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.01.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Владан Радојловић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2379-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев за издавање употребне дозволе - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-IUP-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миленко Бернасек, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2505-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миленко Кокановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2655-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ГП "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9833-IUP-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-IUPH-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драго Видовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3745-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10602-IUP-15/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радивоје Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28840-IUP-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-IUP-40/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8268-IUPH-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Удружење за старосну штедњу пензионисаних занатлија, занатлија и других грађана "Задругар"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4438-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14737-IUP-4/2021  
 Датум пријема: 10.03.2021. године, објаве: 11.03.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радивоје Стефановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5231-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.03.2021. године  
    

Решење о исправци Решења о употребној дозволи број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021 - инвеститор Стево Ристић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Момир Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6828-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Марина Јовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14737-IUPH-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Цветко Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5942-IUPH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Жељко Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7330-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Петар Зиројевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7959-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26523-IUP-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8268-IUP-10/2021  
 Датум пријема: 30.03.2021. године, објаве: 31.03.2021. године   
    

Решење о измени Решења о употребној дозволи број: ROP-LOZ-4438-IUP-1/2021, заводни број 351-141/2021-V од 03.03.2021. године - инвеститор Удружење за старосну штедњу пензионисаних занатлија, занатлија и других грађана "Задругар", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4438-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Алексеи Гоидин, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8742-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-IUP-42/2021  
 Датум пријема: 15.04.2021. године, објаве: 19.04.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-IUP-13/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Петар Стефановић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11735-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 10.05.2021. године, објаве: 11.05.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Владимир Стефановић, Пожаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11867-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 10.05.2021. године, објаве: 11.05.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миланка Војисављевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11519-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радивоје Стефановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5231-IUP-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Стефан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5782-IUP-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Бранко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6851-IUP-20/2021  
 Датум пријема: 26.05.2021. године, објаве: 27.05.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Никић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14675-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - Горан Аметовић, Ликодра, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15891-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37505-IUP-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Маринко Николић, Чукарица, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16729-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгослав Ђорђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16884-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Алексеи Гоидин, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8742-IUPH-2/2021  
 Датум пријема: 14.06.2021. године, објаве: 15.06.2021. године   
    

Решење о измени Решења о употребној дозволи број: ROP-LOZ-14082-CPIH-21/2019, заводни број 351-256/2019-V од 04.04.2019. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-IUP-36/2021  
 Датум пријема: 18.06.2021. године, објаве: 21.06.2021. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37248-IUP-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-IUP-28/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Јелена Бојић, Лозница и Александра Стефановић, Палилула, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18564-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Владимир Марковић, Београд, Милош Марковић, Лозница и Владимир Марковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18944-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о измени Решења о употребној дозволи број: ROP-LOZ-5782-IUP-8/2021, заводни број 351-522/2019-V од 21.05.2021. године - инвеститор Стефан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5782-IUP-10/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Маринко Николић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16729-IUPH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Маринко Николић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16729-IUPH-2/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године   
    
Решење о употребној дозволи - инвеститор Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-IUP-7/2021   
 Датум пријема: 19.07.2021. године, објаве: 20.07.2021. године   
    
 Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Владимир Грујић, Лозничко Поље .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-IUP-8/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2021. године  
    
Решење о употребној дозволи - инвеститор Предраг Перић, Лешница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-16429-IUPH-15/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.07.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Јасмина Николић, Лесковац
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23851-IUP-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор  Драгутин Гајићa, Ступницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-22824-IUPH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор  Милош Томић, Клупци
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-31674-IUP-9/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
 Решење о употребној дозволи - инвеститор  Милош Томић, Клупци .pdf
 Број:ROP-LOZ-31674-IUP-9/2021   
 Датум пријема и објаве: 12.08.2021. године  
    
 Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Јасмина Николић, Лесковац - Град .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23851-IUPH-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
 Решење којим се одбацује захтев као неоснован - инвеститор Милан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25126-IUP-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Предузеће „MGM HILGRADNJA“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17540-IUPA-32/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године  
    
 Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Слободанка Аппел, Лозница
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-25954-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.08.2021. године  
    
 Решење о измени Решења о употребној дозволи - инвеститор Предузеће „MGM HILGRADNJA“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17540-IUPAH-33/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
 Решење о употребној дозволи - инвеститор  Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26526-IUP-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор  Јасмина Николић, Лесковац
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23851-IUP-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор  град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-37248-IUPH-9/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор  Привредно друштвo „LIN-SOLARIA“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31353-IUP-9/2021   
 Датум пријема и објаве: 01.09.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободанка Аппел, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25954-IUPH-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Будимир Ђукановић, Доња Борина
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-10086-IUP-8/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.09.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Mарко Петровић ПР Дeстилeриjа зa прoизводњу рaкиje „MВП ДEСTИЛEРИJA“ Лешница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31606-IUP-15/2021   
 Датум пријема и објаве: 07.09.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Mарко Петровић ПР Дeстилeриjа зa прoизводњу рaкиje „MВП ДEСTИЛEРИJA“ Лешница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-7180-IUP-6/2021   
 Датум пријема и објаве: 08.09.2021. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор СГР „РАДИНГ“ Радишић Војислав  .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21921-IUP-8/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2021. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милорад Јанковић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4002-IUP-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25126-IUP-27/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славица Панић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29466-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 06.10.2021. године, објаве: 07.10.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "НОВИТЕТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33382-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21362-IUP-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4990-IUP-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Љубомир Узелац, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36279-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 26.10.2021. године, објаве: 26.10.2021. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-IUP-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милица Матић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38554-IUP-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Трговинско предузеће "АГРОПРОГРЕС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35989-IUP-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43158-IUP-1/2021  
 Датум пријема: 10.12.2021. године, објаве: 13.12.2021. године   
    

Решење којим се одбацује захтев због недостатака - подносилац "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-IUP-12/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.12.2021. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милица Миловановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12456-IUP-14/2021  
 Датум пријема: 20.12.2021. године, објаве: 21.12.2021. године   
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...