Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребне дозволе - 2020. година


 
* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о употребној дозволи - инвеститор Миланка Арлинг, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38372-IUP-3/2020  
 Датум пријема: 09.01.2020. године, објаве: 10.01.2020. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-IUP-10/2020  
 Датум пријема: 22.01.2020. године, објаве: 23.01.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ана Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38004-IUP-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.02.2020. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Вукосава Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3251-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.02.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Игор Маџаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3575-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 21.02.2020. године, објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Раде Јовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.02.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33015-IUP-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због недостављања документације - Жељко Божић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4403-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Жељко Божић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-4403-IUPH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев зато што није достављена документација усклађена у погледу површине објекта - Зоран и Иванка Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-IUP-2/2020  
 Датум пријема: 11.03.2020. године, објаве: 12.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев - Миодраг Јовановић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29643-IUP-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Мартина Криловић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5333-IUP-3/2020  
 Датум пријема: 13.03.2020. године, објаве: 16.03.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-IUP-24/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.03.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Милисав и Милорад Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7989-IUP-9/2020  
 Датум пријема: 20.03.2020. године, објаве: 23.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због неусклађености у погледу површине и спратности објекта - Јасмина Мандић Ћирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7888-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Александра Миладиновић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7897-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3436-IUP-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-IUP-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-IUP-17/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због недостатак у документацији - Раденко Каитовић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8385-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миодраг Јовановић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29643-IUPH-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ADIENT AUTOMOTIVE" д.о.о, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-IUPH-18/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Раденко Каитовић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8385-IUPH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.04.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "DOLMAR TRADE" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37081-IUP-10/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11055-IUP-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6109-IUP-5/2020  
 Датум пријема: 11.05.2020. године, објаве: 12.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10566-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6730-IUP-19/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан Негровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11082-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11550-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 27.05.2020. године, објаве: 28.05.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Бантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11058-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Гордана Мартић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13718-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због неусклађености Елабората геодетских радова са чланом 100. Правилника о катастарском премеру обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности - Горан и Драган Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13581-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-IUP-7/2020  
 Датум пријема: 16.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-IUPH-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13863-IUP-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Драган и Горан Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13581-IUPH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Томислав Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14987-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 01.07.2020. године, објаве: 02.07.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Зоран И Иванка Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-IUPH-4/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александра Миладиновић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7897-IUP-2/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-IUP-16/2020
  
 Датум пријема: 06.07.2020. године, објаве: 06.07.2020. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Натура Траде, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15698-IUP-1/2020
  
 Датум пријема: 08.07.2020. године, објаве: 08.07.2020. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Михаило Баштовановић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15952-IUP-1/2020
  
 Датум пријема: 08.07.2020. године, објаве: 08.07.2020. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Гордана Мартић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13718-IUPН-2/2020
  
 Датум пријема: 08.07.2020. године, објаве: 08.07.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације -  "Женева Евро С" доо, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-IUP-4/2020 
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године 
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-IUPН-18/2020  
  
 Датум пријема: 23.07.2020. године, објаве: 23.07.2020. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације -  "Женева Евро С" доо, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-IUPН-5/2020  
  
 Датум пријема: 28.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године  
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Ружић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18495-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-IUP-32/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.08.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Загорка и Горан Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15479-IUP-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-IUPН-5/2020 
  
 Датум пријема и објаве: 19.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миладин Черовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21903-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13963-IUP-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгана Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21906-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26097-IUP-16/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26097-IUP-17/2020  
 Датум пријема: 10.09.2020. године, објаве: 11.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ЕУРОПРОМ" д.о.о., Лукавац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30527-IUP-18/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - Миладин Черовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21903-IUPН-2/2020
  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због непотпуне документације - Милорад Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35398-IUP-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-425-IUP-12/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Светлана Обадовић Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24833-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 18.09.2020. године, објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - Милинко Ђокић, Лозница, Добривоје Вуксављевић, Бања Ковиљача и Миодраг Ђокић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25623-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 23.09.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво "Азбука 2015" д.о.о., Лозница - Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-IUP-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.09.2020. године  
    
 –Решење о измени Решења о употребној дозволи број: ROP-LOZ-18697-IUP-20/2018, заводни број 351-832/2018-V од 10.10.2018. године - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-IUP-23/2020  
 Датум пријема: 07.10.2020. године, објаве: 08.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миладин Черовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21903-IUP-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милинко Ђокић, Лозница, Добривоје Вукосављевић, Бања Ковиљача и Миодраг Ђокић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25623-IUPH-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Митар Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28540-IUP-1/2020  
 Датум пријема: 14.10.2020. године, објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК-ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-IUP-25/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "Јагодња" д.о.о., Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17054-IUP-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милорад Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35398-IUPH-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Рогојевић, Бања Ковиљача и Грађевинско предузеће "TRIO-GRADNJA" д.о.о., Београд-Вождовац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28614-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "S-BIOM COMPANY" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31576-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Марић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31575-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.11.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миле Тешановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-IUPH-14/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.11.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25826-IUP-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.11.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Сабина Сакић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32525-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.11.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Владан Максимовић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1891-IUP-11/2020  
 Датум пријема: 23.10.2020. године, објаве: 24.10.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34088-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - "ЕЛБИ" д.о.о., Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11064-IUP-4/2020  
 Датум пријема: 08.12.2020. године, објаве: 09.12.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Борислав Живадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36859-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јово Мирић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37838-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.12.2020. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Љубиша Васиљевић, Лозница и Марија Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38026-IUP-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.12.2020. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...