Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребне дозволе - 2016. година


* нова решења налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "ТОМСИН" д.о.о., Шабац
 .pdf
 Број: 351-542/2015-V   
 Датум: 05.01.2016. године   
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милинка Павловића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-571/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Предрага Стефановића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-566/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Рада Тадића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-567/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милорада Вићића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-570/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Данице Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-569/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Драгице Тадић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-568/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Добривоја Јовановића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-575/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Владимира Максимовића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-576/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Милана, Марице, Горице и Ненада Васића, Стража  .pdf
 Број: 351-573/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Миланке Васић, Страже
 .pdf
 Број: 351-574/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја у име корисника Здравка Васиљевића, Лозница
 .pdf
 Број: 351-572/2015-V  
 Датум: 18.01.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-579/2015-V  
 Датум: 20.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Миладиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3675-IUP-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Ђоко Ђокић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3851-IUP-1/2016  
 Датум: 15.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4748-IUP-1/2016  
 Датум: 15.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Небојша Берић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4670-IUP-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4748-IUPH-2/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-IUP-3/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-IUP-5/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-IUP-3/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-IUP-3/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-IUP-3/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-IUP-3/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Ненад Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5554-IUP-3/2016  
 Датум: 16.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Небојша Берић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4670-IUPH-3/2016  
 Датум: 18.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8146-IUP-3/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Мирослав Лукић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9676-IUP-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1765-IUP-4/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9909-IUP-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зорица, Филип и Лука Вујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9089-IUP-4/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-IUP-4/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-IUP-5/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-IUP-6/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-IUP-5/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-IUP-7/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-IUP-5/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак - Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-12430-IUP-1/2016  
 Датум: 15.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Александар и Предраг Вељић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11432-IUP-1/2016  
 Датум: 15.06.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9909-IUPH-2/2016  
 Датум: 27.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Будимир, Земун
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13851-IUP-1/2016  
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ГП "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14271-IUP-1/2016  
 Датум: 04.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан С. Илић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-315-IUP-4/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан С. Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-315-IUPH-5/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Љиљана Будимир, Земун
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16189-IUPH-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зорица, Филип и Лука Вујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16189-IUPH-1/2016  
 Датум: 01.08.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Производно трговинско предузеће "Велком" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8301-IUP-6/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Десанка Панић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19261-IUP-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зорица Мирковић, Борко Радош, Драган Мандић и МБМ "Рад" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20609-IUP-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    
 Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Живојин Рогојевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21223-IUP-1/2016  
 Датум: 05.09.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Петар Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21105-IUP-1/2016  
 Датум: 05.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милинко Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22021-IUP-1/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Томислав Спремић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21673-IUP-1/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Немања Јовановић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-21661-IUP-1/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Радмила Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22731-IUP-1/2016  
 Датум: 15.09.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милинко Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22021-IUP-2/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Ледена лозица" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24457-IUP-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-5209-IUP-3/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Радомир Радивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26341-IUP-1/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Душан и Бранка Борковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26450-IUP-1/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Друштво за промет "ЕТУАЛ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-IUP-7/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милош Тинтеровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27299-IUP-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Ледена лозица" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24457-IUPH-2/2016  
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Ковиљка Хацкстоцк, Зајача и Маттхиас Хацкстоцк, Беч  .pdf
 Број: ROP-LOZ-27967-IUP-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Љубиша Неговановић, Лозница и Самостална апотека "Иридис", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28122-IUP-1/2016  
 Датум: 31.10.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Душан и Бранка Борковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26450-IUP-1/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29352-IUP-1/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Драгослав Искић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-IUP-3/2016  
 Датум: 22.11.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Стојанка Деспотовић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27736-IUP-3/2016  
 Датум: 22.11.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29352-IUPH-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28273-IUP-4/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миладин Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32731-IUP-1/2016  
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Борко Краљевић, Трнова, Шековићи, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33706-IUP-1/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Миладин Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32731-IUPH-2/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...