Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребне дозволе - 2015. година

 

* нова решења налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Употребна дозвола - СЗР "АБ Инжињеринг", Лозница 
  .pdf
 Број: 351-44/2015-V
   
 Датум: 17.03.2015. године   
     

Решење - Алекса Лазаревић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-50/2015-V   
 Датум: 30.03.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - Војислав Васиљевић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-53/2015-V   
 Датум: 03.04.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Крунић Митар, Руњани
  .pdf
 Број: 351-84/2015-V
   
 Датум: 24.04.2015. године
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Лин-Соларис", Лозница
  .pdf
 Број: 351-98/2015-V    
 Датум: 06.05.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Мирослав Поповић, Ново Село
  .pdf
 Број: 351-96/2015-V    
 Датум: 07.05.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Никола Полић, Лозница  .pdf
 Број: 351-102/2015-V    
 Датум: 12.05.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Илија Лазаревић, Змињак
  .pdf
 Број: 351-109/2015-V   
 Датум: 19.05.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Градско правобранилаштво Лозница
  .pdf
 Број: 351-121/2015-V   
 Датум: 01.06.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Веселин Тепавчевић, Лозница   .pdf
 Број: 351-137/2015-V   
 Датум: 05.06.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Миодраг Михаиловић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-139/2015-V   
 Датум: 12.06.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зоран Срећковић, Јадранска Лешница
  .pdf
 Број: 351-150/2015-V   
 Датум: 17.06.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Славко Павловић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-166/2015-V   
 Датум: 25.06.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - "МН" д.о.о. Лозница
  .pdf
 Број: 351-179/2015-V   
 Датум: 30.06.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "МН" д.о.о., Лозница
  .pdf
 Број: 351-207/2015-V   
 Датум: 06.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак-Хандел" Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-201/2015-V   
 Датум: 07.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: 351-196/2015-V   
 Датум: 09.07.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Милан Старчевић, Јадранска Лешница и Бранко Марјановић, Тршић
  .pdf
 Број: 351-239/2015-V   
 Датум: 17.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Никола Полић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-250/2015-V   
 Датум: 28.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Бранко Марјановић, Тршић и Милан Старчевић. Јадранска Лешница
  .pdf
 Број: 351-253/2015-V   
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Радојко Полић, Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: 351-260/2015-V   
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак-Хандел" Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: 351-254/2015-V   
 Датум: 31.07.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Пејак-Хандел" Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-255/2015-V   
 Датум: 31.07.2015. године   
     

Закључак којим се обуставља поступак због одустанка од поднетог захтева - Основни суд Лозница  .pdf
 Број: 351-264/2015-V   
 Датум: 05.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ГТА доо, Лозница
  .pdf
 Број: 351-295/2015-V   
 Датум: 18.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-302/2015-V   
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-300/2015-V   
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-301/2015-V   
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-303/2015-V   
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Цвјетко Перић, Липнички Шор
  .pdf
 Број: 351-326/2015-V   
 Датум: 03.09.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Цвјетко Перић, Липнички Шор  .pdf
 Број: 351-327/2015-V   
 Датум: 03.09.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Цвјетко Перић, Липнички Шор  .pdf
 Број: 351-328/2015-V   
 Датум: 03.09.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "Целуфлора" д.о.о. Лозница
  .pdf
 Број: 351-332/2015-V   
 Датум: 03.09.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Цвјетко Перић, Липнички Шор
  .pdf
 Број: 351-348/2015-V   
 Датум: 04.09.2015. године   
     

Решење којим се одбија захтев као неоснован - ЈП "Град" Лозница
  .pdf
 Број: 351-336/2015-V   
 Датум: 09.09.2015. године   
     

Решење којим се одбија захтев као неоснован - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-337/2015-V   
 Датум: 09.09.2015. године   
     
Решење којим се одбија захтев као неоснован - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-338/2015-V   
 Датум: 09.09.2015. године   
     

Решење којим се одбија захтев као неоснован - ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-339/2015-V   
 Датум: 09.09.2015. године   
     

Решење о употребној дозволи - инвеститор Снежана Бабић, Београд  .pdf
 Број: 351-346/2015-V    
 Датум: 09.09.2015. године   
     

Решење о употребној дозволи - инвеститор Бранка Панић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-376/2015-V   
 Датум: 29.09.2015. године   
     

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Дивљановић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-384/2015-V   
 Датум: 06.10.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Драган-Ћојин Саватић, Лешница
  .pdf
 Број: 351-402/2015-V   
 Датум: 07.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-411/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-412/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-413/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ЈП "Град" Лозница  .pdf
 Број: 351-414/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Драган-Ћојин Саватић, Лешница   .pdf
 Број: 351-418/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Закључак којим се прекида поступак - захтев Слободан М. Станојевић, Мирко М. Костић и "Интер-Инвест д.о.о. из Лознице
  .pdf
 Број: 351-406/2015-V   
 Датум: 16.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - Филиповић Далибора и Филиповић Данијели, Лозница
  .pdf
  Број: 351-451/2015-V   
  Датум: 29.10.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе -  "МБМ РАД" доо, Лозница
  .pdf
 Број: 351-450/2015-V
   
 Датум: 04.11.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: 351-466/2015-V
   
 Датум: 09.11.2015. године
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача 
  .pdf
 Број: 351-467/2015-V 
   
 Датум: 09.11.2015. године 
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  
  .pdf
 Број: 351-468/2015-V  
   
 Датум: 09.11.2015. године  
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  
  .pdf
 Број: 351-469/2015-V 
   
 Датум: 09.11.2015. године   
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-470/2015-V  
   
 Датум: 10.11.2015. године    
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-471/2015-V   
   
 Датум: 10.11.2015. године     
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: 351-472/2015-V    
   
 Датум: 10.11.2015. године      
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - Пантић Сави, Липнички Шор
  .pdf
 Број: 351-477/2015-V        
 Датум: 12.11.2015. године       
   
     

Решење о издавању употребне дозволе -  Антонић (Милана) Драгана, Клупци
  .pdf
 Број: 351-486/2015-V     
   
 Датум: 16.11.2015. године        
   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Драгићевић Маријана, Боћњак
  .pdf
 Број: 351-483/2015-V      
   
 Датум: 16.11.2015. године         
   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Александар Мартиновић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-480/2015-V   
 Датум: 17.11.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Сумбул Авдић, Лозница
  .pdf
 Број: 351-489/2015-V   
 Датум: 19.11.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Слободан Станојевић, Мирко Костић и Друштво за производњу и промет "Интер-инвест" д.о.о. Лозница   .pdf
 Број: 351-406/2015-V   
 Датум: 02.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Марјан Драгићевић, Воћњак
  .pdf
 Број: 351-499/2015-V   
 Датум: 07.12.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Горан Гајић, Лешница
  .pdf
 Број: 351-514/2015-V   
 Датум: 09.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Сумбул Авдић, Лозница  .pdf
 Број: 351-523/2015-V   
 Датум: 09.12.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Новак Деспотовић, Лозничко Поље   .pdf
 Број: 351-519/2015-V   
 Датум: 11.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕПРОМ" д.о.о., Лозница
  .pdf
 Број: 351-528/2015-V   
 Датум: 15.12.2015. године   
     

Закључак којим се захтев одбацује као непотпун - Слађана Ковачевић, Лешница
  .pdf
 Број: 351-521/2015-V   
 Датум: 15.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Новак Деспотовић, Лозничко Поље
  .pdf
 Број: 351-538/2015-V   
 Датум: 22.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор ГУ Лозница, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања  .pdf
 Број: 351-536/2015-V   
 Датум: 24.12.2015. године   
     

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача
  .pdf
 Број: 351-548/2015-V   
 Датум: 31.12.2015. године   

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...