Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребна дозвола - 2018. година


* нова решења налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о употребној дозволи - инвеститор Градска управа Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-37233-IUPH-2/2017   
 Датум: 04.01.2018. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Хаџи Верица Новаковић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36582-IUPH-2/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Предраг Ђурић, Воћњак и Милан Тадић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-878-IUP-1/2018  
 Датум: 19.01.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор ОШ "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-IUP-8/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Жељка и Небојша Павличевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2588-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 22.02.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-IUP-6/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 22.02.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Весна Драгојевић, Земун и Виолета Малешевић-Радовић, Крагујевац

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4731-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "Јадар" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4732-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан Лазић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5697-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ристо Бабић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6731-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Живадин Милећевић, Лозница и Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4426-IUP-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Миодраг Деспотовић, Милена Деспотовић и Слободанка Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8013-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Младен Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9251-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Слободанка Арсић, Милош Стефановић и Никола Стефановић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10476-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 03.05.2018. године, објаве: 04.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Андрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10724-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгољуб Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10516-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Никола Милошевић, Малешић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10750-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Љиљана Томић, Ново Сад .pdf
 Број: ROP-LOZ-12877-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Љиљана Томић, Ново Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12875-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "Стругара Радановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15165-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 26.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милинко Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17213-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Г.П. "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-IUP-19/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миодраг Мишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17075-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радивоје Цвјетиновић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17055-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 04.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јанко Савић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16447-IUP-2/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20615-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-IUP-21/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 13.08.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милинко Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17213-IUPH-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јанко Савић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16447-IUPH-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Иванић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21484-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радиша Антонић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21908-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Винка Златановић, Ниш, Оливера Станимировић, Ниш и Вукашин Јанчић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-22445-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дејан Војновић, Руњани .pdf
 Број: ROP-LOZ-30404-IUP-6/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32206-IUP-6/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ведран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-IUP-7/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-IUP-7/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 05.09.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20615-IUPH-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24260-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Сандић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27271-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОШ "Кадињача", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26213-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 26.09.2018. године, објаве: 01.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Живота Алиловић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28433-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 04.10.2018. године, објаве: 05.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-IUP-3/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-361316-IUP-7/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милан Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26770-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-IUP-20/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19024-IUP-9/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан Мајсторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28468-IUP-1/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8426-IUP-6/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миладин Стојановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24260-IUPH-2/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-IUPH-8/2018  
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-IUP-12/2018  
 Датум пријема: 26.10.2018. године, објаве: 29.10.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-IUP-7/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-IUP-12/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23737-IUP-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-IUP-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23733-IUP-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Митровић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29834-IUP-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Лончар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-IUP-9/2018  
 Датум пријема: 05.11.2018. године, објаве: 06.11.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предраг Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-IUP-6/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30526-IUP-2/2018  
 Датум пријема: 17.12.2018. године, објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Љубомир Марковић, Лозница, Рајко Марковић, Лозница и Раденко Марковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-667-IUP-3/2018  
 Датум пријема: 17.12.2018. године, објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-IUP-7/2018  
 Датум пријема: 26.12.2018. године, објаве: 27.12.2018. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...