Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребна дозвола - 2017. година


* нова решења налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење којим се одбија захтев као неоснован - Саво Аметовић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-34070-IUP-1/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Борко Краљевић, Трнова, Шековићи, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33706-IUPH-2/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Саво Аметовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34070-APEL-2/2017  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24656-IUP-3/2016  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Љубомир Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-677-IUP-1/2017  
 Датум: 23.01.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милена Остојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-796-IUP-1/2017  
 Датум: 23.01.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Анка Стокановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1011-IUP-1/2017  
 Датум: 31.01.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1788-IUP-1/2017  
 Датум: 07.02.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-IUP-3/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Александар Урошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2513-IUP-1/2017  
 Датум: 17.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2633-IUP-1/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2816-IUP-1/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Анка Стокановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1011-IUPH-2/2017  
 Датум: 23.02.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Михаиловић, Горан Разић, Зоран Митровић и Дарко Несторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3517-IUP-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Горан Остојић, Јелав
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3906-IUP-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Љиљана Биједић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4437-IUP-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владан Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4492-IUP-1/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жељко Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4492-IUP-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Саша Лукић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4991-IUP-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2633-IUPH-2/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Анка Стокановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5516-IUP-1/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Видоје Петровић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6164-IUP-1/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Радмила Ристивојевић, Лозница и Весна Ковачевић, Болеч
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9259-IUP-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Зорица Васић и Мирослав Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10134-IUP-1/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Светислав Шиљаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10265-IUP-1/2017  
 Датум: 27.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгић Костадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12463-IUP-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "БИБО-БПУ", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11918-IUP-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан С. Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-IUP-5/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владимир Баштовановић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14358-IUP-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1662-IUP-13/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8384-IUP-2/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор "БИБО-БПУ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11918-IUPH-2/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14878-IUP-1/2017
  
 Датум: 02.06.2017.године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миљко Митровић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14771-IUP-1/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 –Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Миљкo Митровић, из Слатине
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14771-IUPH-2/2017
  
 Датум: 09.06.2017.године
  
    
 –Решење којим се одбија захтев као неоснован - Зоран (Станоје) Ђурића из Корените .pdf
 Број: ROP-LOZ-14878-IUPH-2/2017  
 Датум: 13.06.2017.године
  
    
 –Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -Предузеће „СТИМ ИМПОРТ“ д.о.о. Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-IUP-2/2017
  
 Датум: 20.06.2017.године
  
    
- Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Александар Михаиловић, ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16, Горан Разић, ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16, Зоран Митровић, ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16, и Дарко Несторовић, ул.Булевар Доситеја Обрадовића,бр.75.
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16997-IUP-1/2017
  
 Датум: 20.06.2017.године
  
    
-
Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зоран Мирковић из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-IUP-8/2017
  
 Датум: 28.06.2017.године
  
    
-
Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор „СТИМ ИМПОРТ“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-IUPН-3/2017
  
 Датум: 28.06.2017.године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18578-IUP-1/2016  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18560-IUP-1/2016  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18569-IUP-1/2016  
 Датум: 05.07.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан Каитовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18569-IUP-1/2016  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Вера Винчић, Инђија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20071-IUP-1/2016  
 Датум: 14.07.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5219-IUP-4/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владимир Ристановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4991-IUP-3/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Слободан и Вера Цвијановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23806-IUP-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Горан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-IUP-5/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Добривоје Туфегџић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24875-IUP-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан Младеновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25766-IUP-1/2017  
 Датум: 04.09.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-IUP-11/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-IUP-3/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27620-IUP-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27135-IUP-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27124-IUP-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Адам Чотрић, Лозница, Спасоје Чотрић, Вождовац, Драгица Милић, Чукарица и Марица Гаврић, Вождовац  .pdf
 Број: ROP-LOZ-26605-IUP-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-IUP-6/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Јулијана и Дејан Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-IUP-6/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Слободан Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30330-IUP-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-IUP-9/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-IUP-4/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    
Закључак којим се одбацује усаглашени захтев као непотпун - Љубиша Лекић, Нови Сад .pdf
 Број: ROP-LOZ-30702-IUPH-2/2017  
 Датум: 01.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Момчило Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33182-IUP-1/2017  
 Датум: 03.11.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Весна Мајсторовић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-3409-IUP-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Драгица Петровић, Лозница и Весна Антић, Плоча
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32914-IUP-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Славко Ракић, Панчево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34015-IUP-1/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Љубиша Лекић, Нови Сад, Душица Даутовић, Београд, Јелена Банковић, Сурдулица, Слободан Даутовић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30702-IUP-3/2017  
 Датум: 20.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак-Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31109-IUP-4/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа- Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37233-IUP-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа- Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37239-IUP-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Градска управа- Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37229-IUP-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29134-IUP-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28356-IUP-3/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20568-IUP-5/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-IUP-3/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститори Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19255-IUP-5/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Милан Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37243-IUP-1/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Миодраг Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-IUP-3/2017  
 Датум: 11.12.2017. године  
    

Закључак о исправци Решења број: ROP-LOZ-27864-IUP-3/2017 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-IUP-3/2017  
 Датум: 11.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17379-IUP-2/2017  
 Датум: 11.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31109-IUPH-5/2017  
 Датум: 11.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Златан Тодоровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37992-IUP-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Хаџи Верица Новаковић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-36582-IUP-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Слободан Трифуновић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39008-IUP-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Златан Тодоровић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-37992-IUP-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38303-IUP-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - Градска управа Града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37229-IUPH-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Решење о издавању употребне дозволе - Градска управа Града Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37239-IUPH-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...