Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Употребене дозволе - 2019. година


 
* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о употребној дозволи - инвеститор Радосав Бојичић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1893-IUP-1/2019  
 Датум пријема: 11.02.2019. године, објаве: 12.02.2019. године   
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Марија Јокић Васић, Бања Ковиљача и Оливера Петровић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2686-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве:: 14.02.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-IUP-17/2019  
 Датум пријема: 20.02.2019. године, објаве: 22.02.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-IUP-6/2019  
 Датум пријема: 05.03.2019. године, објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-CPIH-19/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-IUPH-7/2019  
 Датум пријема: 19.03.2019. године, објаве: 20.03.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-IUP-17/2019  
 Датум пријема: 20.03.2019. године, објаве: 22.03.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-IUP-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-IUP-21/2019  
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17855-IUP-9/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.04.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Г.П. "ТРИО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23942-IUP-3/2019  
 Датум пријема: 08.05.2019. године, објаве: 09.05.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9093-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12548-IUP-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 21.05.2019. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драшко Драгић, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13062-IUP-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2019. године
  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Priver property investment group doo", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12759-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2019. године  
    
Решење о употребној дозволи - инвеститори Веснa Васић,из Лознице и Славицa Живановић, из Шапца .pdf
 Број: ROP-LOZ-16329-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-IUP-6/2019  
 Датум пријема: 24.06.2019. године, објаве: 25.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радња за прераду и превоз дрвета "Вуковић Тим", Радаљ, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16867-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Бранислав Мартиновић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17006-IUP-1/2019  
 Датум пријема: 25.06.2019. године, објаве: 27.06.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18272-IUP-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10653-IUP-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.07.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радња за прераду и превоз дрвета "Вуковић Тим", Радаљ, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16867-IUPH-2/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, објаве: 09.07.2019. године  
    

Решење о измени решења о употребној дозволи - инвеститор "Тим Ло-градња" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-CPIH-21/2019
  
 Датум пријема: 12.07.2019. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предшколска установа "БАМБИ" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-IUPH-9/2019
  
 Датум пријема: 16.07.2019. године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јованка Мијатовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20547-IUP-1/2019  
 Датум пријема: 23.07.2019. године, објаве: 29.07.2019. године  
  
  

Решење о употребној дозволи - инвеститор Веселин Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21511-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-IUP-9/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милутин Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22170-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17222-IUP-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Марко Шарчевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22686-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Нада Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22835-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предшколска установа "Бамби", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3217-IUP-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23531-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23530-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу и промет "НОВИТЕТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18526-IUP-7/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10653-IUP-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-IUP-15/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.08.2019. године  
    

Одговор Одељења за катастар водова Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18272-IUP-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због тога што није извршена спецификација посебних делова објекта - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-IUP-22/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.08.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Мирослав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-IUP-12/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-IUPH-23/2019  
 Датум пријема: 04.09.2019. године, објаве: 05.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-IUP-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "НОВИТЕТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18526-IUPH-9/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28037-IUP-1/2019  
 Датум пријема: 24.09.2019. године, објаве: 25.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драшко Драгић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25656-IUP-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-IUP-17/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јован Спремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28438-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Перо Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28954-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Раде Рикановић, Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славиша Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21585-IUP-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.10.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "LIDL SRBIJA KD", Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21585-IUP-8/2019  
 Датум пријема: 11.10.2019. године, објаве: 14.10.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-IUP-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.10.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Наташа Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29729-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгиша Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29807-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2019. године  
    

Решење о измени Решења о употребној дозволи број ROP-LOZ-23942-IUP/2019 од 07.05.2019. године - инвеститор Г.П. "ТРИО ГРАДЊА" д.о.о., Београд и Десанка Поповић Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23942-IUP-6/2019  
 Датум пријема и објаве: 24.10.2019. године  
    
-
Решење о употребној дозволи - инвеститор Рикановић ( Милутин ) Радa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-IUPН-14/2019
  
 Датум: 04.11.2019.године
  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Marcacci Tiberia, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33512-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Крсман Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33414-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Новица Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34445-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "Filipović invest gradnja" д.о.о., Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-IUP-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинска радња "ДОМ НОВОГРАДЊА" Миладин Стојановић пр. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-IUP-15/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, објаве: 22.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јован Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-IUP-27/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Решење о обустављању поступка због одустанка од захтева - Драгослав Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33015-GR-5/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.12.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Божидар Палангетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28725-IUP-6/2019  
 Датум пријема: 10.12.2019. године, објаве: 12.12.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор "МАСТЕР ФРИГО" д.о.о., Златибор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3200-IUP-10/2019  
 Датум пријема: 11.12.2019. године, објаве: 12.12.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ХРАСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37265-IUP-1/2019  
 Датум пријема: 11.12.2019. године, објаве: 12.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37464-IUP-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.12.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститори Радосав Лазић, Брадић, Радомир Коцић, Београд и Друштво за производњу и промет "ИНТЕРИНВЕСТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-IUP-17/2019  
 Датум пријема и објаве: 23.12.2019. године  
    

Решење о обустављању поступка по захтеву Драгана Милосављевића, Лазаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1634-ЈUP-29/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37464-IUPH-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.12.2019. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...