Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2015. година

 

* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак о спајању захтева "Интер-Инвест" и "Електросрбије" д.о.о. Краљево .pdf
 Број: 351-39/2015-V и 351-1202/2014-V  
 Датум: 05.03.2015. године  
    
-
Закључак захтева Марковић Видоје
 .pdf
 Датум: 19.03.2015. године
  
    

Закључак захтева Равњак Ђорђе  .pdf
 Датум: 19.03.2015. године  
    
– 
Решење захтева Сандић Славиша
 .pdf
 Датум: 12.03.2015. године  
    

Закључак којим се захтев Тешић Саве одбацује као непотпун
 .pdf
 Број: 351-34/2015-V  
 Датум: 23.03.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Саво Тешић, Брезјак  .pdf
 Број: 351-52/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Решење - ЈП "Електросрбија" Краљево "Електродистрибуција" Лозница
 .pdf
 Број: 351-1202/2014-V и 351-39/2015-V  
 Датум: 30.03.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Видоје Марковић, Лозница .pdf
 Број: 351-54/2015-V  
 Датум: 01.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије" РЈ ПС "Шабац", Шабац  .pdf
 Број: 351-55/2015-V  
 Датум: 03.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: 351-64/2015-V  
 Датум: 16.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор ЈП "Електросрбија" Краљево "Електродистрибуција" Лозница .pdf
 Број: 351-70/2015-V  
 Датум: 16.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Славиша Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-68/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Г.П. "Еуроимпекс" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 351-63/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Друштво за производњу, промет и услуге "Еурошпед-Комерц" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-66/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електроподриње Лозница
 .pdf
 Број: 351-82/2015-V  
 Датум: 23.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Планекс - Промет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-86/2015-V
  
 Датум: 24.04.2015. године
  
    
Решење о одобравању извођења радова - "Пејак Хандел" д.о.о , Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-80/2015-V 
  
 Датум: 24.04.2015. године 
  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Панић Предраг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-81/2015-V  
  
 Датум: 24.04.2015. године  
  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Илија Лазаревић, Змињак
 .pdf
 Број: 351-88/2015-V
  
 Датум: 29.04.2015. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-90/2015-V
  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Остојић, Јелав
 .pdf
 Број: 351-94/2015-V   
 Датум: 04.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђорђе Равњак, Лешница
 .pdf
 Број: 351-95/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко и Драгица Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-97/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 351-105/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево" Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-106/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Кадињача" Лозница
 .pdf
 Број: 351-107/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево" Електродистрибуција Лозница  .pdf
 Број: 351-114/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Боривоје Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-112/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-117/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-118/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Раденко и Миленија Перић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-113/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-119/2015-V  
 Датум: 26.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Верица Маркишић, Београд
 .pdf
 Број: 351-122/2015-V  
 Датум: 26.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Град Лозница, Градска управа
 .pdf
 Број: 351-133/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Град Лозница, Градска управа .pdf
 Број: 351-134/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Милисав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-129/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 351-128/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - "Планекс промет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-125/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Перић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-135/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Анка Сакић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-145/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Петар Екмешчић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-148/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгојла Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-155/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радивоје Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-157/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-151/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Радић Баћић и Драган Радић, Лозница .pdf
 Број: 351-158/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-152/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Центар за културу "Вук Караџић" Лозница
 .pdf
 Број: 351-161/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-159/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-160/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 351-175/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-169/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-168/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-170/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-171/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор СТР "НИН" Лозница
 .pdf
 Број: 351-178/2015-V  
 Датум: 30.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Планекс-Промет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-181/2015-V  
 Датум: 30.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Puric Petr Pieree, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-188/2015-V  
 Датум: 01.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-187/2015-V  
 Датум: 02.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: 351-192/2015-V  
 Датум: 03.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Божо Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-203/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-204/2015-V  
 Датум: 08.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-210/2015-V  
 Датум: 09.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: 351-209/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгојло Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-212/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет Драган Саватић "Ћојин" КД Лешница  .pdf
 Број: 351-233/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-240/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "SWISSECO PELLET" д.о.о. Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-237/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Петар Екмешчић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-238/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петар Екмешчић, Лозница .pdf
 Број: 351-238/2015-V  
 Датум: 17.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-249/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево", Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-245/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радмила Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-251/2015-V  
 Датум: 28.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-248/2015-V  
 Датум: 28.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: 351-255/2015-V  
 Датум: 31.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Којић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-262/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-263/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-283/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранимир Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: 351-265/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-288/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак - захтев Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-286/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-274/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-281/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-282/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Ћираковић, Стража
 .pdf
 Број: 351-273/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "GREEN IDEA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-276/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радмила Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-287/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Будимир, Земун и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-299/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-304/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-296/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Тања Станишић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-298/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије"
 .pdf
 Број: 351-305/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-311/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Марковић, Руњани
 .pdf
 Број: 351-309/2015-V  
 Датум: 21.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 351-316/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ "Руњани" .pdf
 Број: 351-318/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-317/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тања Станишић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-321/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Влатка Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: 351-320/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ристивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-325/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Градекс" Лозница
 .pdf
 Број: 351-330/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Велком" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-331/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Новитет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-340/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-341/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-344/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-347/2015-V  
 Датум: 09.09.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-342/2015-V  
 Датум: 09.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-357/2015-V  
 Датум: 14.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-349/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-359/2015-V  
 Датум: 16.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-366/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-377/2015-V  
 Датум: 25.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владо Јовановић, Руњани  .pdf
 Број: 351-375/2015-V  
 Датум: 30.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП " Дирекција ѕа управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-368/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Весна Херберт, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-378/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-379/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-397/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-401/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-400/2015-V  
 Датум: 06.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-390/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-391/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-392/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-383/2015-V  
 Датум: 08.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-385/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-386/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-387/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-388/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-393/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-394/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Светлана, Биљана и Љиљана Поповић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-405/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миша Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-410/2015-V  
 Датум: 12.10.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-399/2015-V  
 Датум: 15.10.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Градекс" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-380/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-421/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 351-422/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

 Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-424/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    
Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница .pdf
 Број: 351-425/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-426/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Трифуновић Миодраг, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-427/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-431/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача 
 .pdf
 Број: 351-432/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  
 .pdf
 Број: 351-433/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача   
 .pdf
 Број: 351-434/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-435/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Поповић Светлане, Биљане и Љиљане, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-423/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Ђаковић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: 351-440/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава изградња - Ђаковић Милан, Лозница  .pdf
 Број: 351-428/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Митровић Мише, Лозница
 .pdf
 Број: 351-429/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-430/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-446/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Станојевић Милана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-442/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд  .pdf
 Број: 351-447/2015-V   
 Датум: 28.10.2015. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Алексић Зорана, Лозница 
 .pdf
 Број: 351-444/2015-V 
  
 Датум: 28.10.2015. године 
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Алексић Зорана, Лозница  
 .pdf
 Број: 351-445/2015-V  
  
 Датум: 28.10.2015. године  
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-461/2015-V     
 Датум: 29.10.2015. године   
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Месна заједница Црногора, Лозница  .pdf
 Број: 351-443/2015-V 
  
 Датум: 29.10.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђаковић Милана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-415/2015-V  
  
 Датум: 29.10.2015. године   
  
    
Закључак којим се прекида поступак - Станчић Марице, Лозница
 .pdf
 Број: 351-419/2015-V   
  
 Датум: 29.10.2015. године    
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Алексић Зорану, Лознице 
 .pdf
 Број: 351-473/2015-V    
  
 Датум: 04.11.2015. године     
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Алексић Зорану, Лознице   .pdf
 Број: 351-474/2015-V     
  
 Датум: 04.11.2015. године      
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - "Специјална болница за рехабилитацију", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-462/2015-V      
  
 Датум: 09.11.2015. године       
  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Живановић Горана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-476/2015-V       
  
 Датум: 12.11.2015. године   
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Ћираковић Милорад, Стража
 .pdf
 Број: 351-478/2015-V  
  
 Датум: 12.11.2015. године   
  
    
Решење којим се одобрава извођење радова - Ристивојевић (Живко) Зоран, Лозница  .pdf
 Број: 351-481/2015-V  
 Датум: 16.11.2015. године    
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-492/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-493/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Милевка Кривошић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-490/2015-V  
 Датум: 25.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-495/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-496/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-508/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-504/2015-V  
 Датум: 02.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Београд
 .pdf
 Број: 351-507/2015-V  
 Датум: 04.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-501/2015-V  
 Датум: 04.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-498/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-511/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Радован Тешић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-515/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Банје Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-517/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-517/2015-V  
 Датум: 11.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Станојевић, Лозница  .pdf
 Број: 351-524/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-552/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-539/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-537/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "VIP Mibile" доо, Нови Београд
 .pdf
 Број: 351-547/2015-V  
 Датум: 31.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-544/2015-V  
 Датум: 31.12.2015. године  

 

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...