Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2022. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29400-ISAWHA-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 13.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Живојин Тодоровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-501-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32183-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије .pdf
 Број: ROP-LOZ-26491-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ИНФОФИН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-46537-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 19.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Рашевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30914-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Рашевић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-37967-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ИНФОФИН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-46537-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Београда-Палилула
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-ISAW-29/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милисав Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-663-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије .pdf
 Број: ROP-LOZ-27189-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    
– Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Алексеи Гоидин, Москва, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30916-ISAW-6/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.01.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Борис Јанев, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1354-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 26.01.2022. године, објаве: 27.01.2022. године   
    

Решење о исправци Решења број ROP-LOZ-27094-ISAW-29/2022 - инвеститор "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27094-ISAW-29/2022   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Драгићевић и Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42969-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милићевић Милица из Лознице
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-1521-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број:ROP-LOZ-34375-ISAW-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 28.01.2022. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор  Оператору дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број:ROP-LOZ-44457-ISAW-2/2022 
  
 Датум пријема и објаве: 31.01.2022. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-38613-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарствo трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39048-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године    
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарствo трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30808-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Ђукановић Милан, Крупањ  .pdf
 Број: ROP-LOZ-45708-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац  Оператора дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДООБеоград .pdf
 Број: ROP-LOZ-16046-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15349-CPI-4/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.02.2022. године  
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1354-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.02.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2315-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 09.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2315-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 09.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарствo трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број: ROP-LOZ-43338-ISAW-2/2022   
 Датум пријема: 09.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предраг Цветиновић и Миливоје Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2771-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ПЗП "Ваљево" а.д., Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-42383-ISAW-3/2022   
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Павловић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2919-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Саво Михајловић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2921-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38613-ISAW-5/2022   
 Датум пријема: 11.02.2022. године, објаве: 22.02.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Раденко Бојић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3300-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34325-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7242-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2315-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2413-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Пантић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-663-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 23.02.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44123-ISAW-3/2022   
 Датум пријема: 25.02.2022. године, објаве: 26.02.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16046-ISAWHA-3/2022   
 Датум пријема: 25.02.2022. године, објаве: 26.02.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број:ROP-LOZ-26717-ISAW-3/2022    
 Датум пријема: 04.03.2022. године, објаве: 04.03.2022. године
  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Цветиновић Предраг и Цветиновић Миливој  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2771-ISAWHA-2/2022  
 Датум објаве: 07.03.2022. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живојин Тодоровић .pdf
 Број:ROP-LOZ-501-ISAW-2/2022   
 Датум објаве: 07.03.2022. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број:ROP-LOZ-5009-ISAW-1/2022   
 Датум објаве: 07.03.2022. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број:ROP-LOZ-5586-ISAW-1/2022   
 Датум објаве: 07.03.2022. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Трифуновић Раде
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-45760-ISAW-3/2022   
 Датум објаве: 08.03.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6889-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7023-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40193-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран и Зора Тишановић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7074-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7921-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34329-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија - Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40388-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24030-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34320-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34329-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8396-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 28.03.2022. године, објаве: 29.03.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8390-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 28.03.2022. године, објаве: 29.03.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1689-ISAW-27/2022   
 Датум пријема: 28.03.2022. године, објаве: 29.03.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7469-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Јовић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8052-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "CAERUS GLOBAL GROUP" д.о.о. за увоз, извоз и инвестиционе радове, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8321-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-8783-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 31.03.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарствo трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број: ROP-LOZ-3764-ISAW-2/2022   
 Датум пријема: 04.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Министарствo трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  .pdf
 Број: ROP-LOZ-839-ISAW-4/2022   
 Датум пријема: 04.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9449-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37100-ISAW-4/2022   
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Туристичка организација града Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45066-ISAW-3/2022   
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43437-ISAW-3/2022   
 Датум пријема: 05.04.2022. године, објаве: 06.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ана Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28427-ISAW-4/2022   
 Датум пријема: 06.04.2022. године, објаве: 07.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг и Миливоје Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2771-ISAW-3/2022   
 Датум пријема: 06.04.2022. године, објаве: 07.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Ђукановић, предузетник, занатско трговинско угоститељско превозничка радња "Марко Костајник", Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45708-ISAWHA-4/2022   
 Датум пријема и објаве: 07.04.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Невена Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4103-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10095-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ђерманович, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36595-ISAWA-13/2022   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Видоје Пурић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8321-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Стојан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10515-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Ђукановић, предузетник, занатско трговинско угоститељско превозничка радња "Марко Костајник", Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-10042-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 14.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10643-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 15.04.2022. године, објаве: 18.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10663-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10703-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за прераду, промет и услуге "КАТКОП СИСТЕМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11186-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Ђукановић, предузетник, занатско трговинско угоститељско превозничка радња "Марко Костајник", Крупањ .pdf
 Број: ROP-LOZ-10042-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац РС и Основна школа "Мика Митровић" Доње Недељице, истурено одељење Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11078-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Илић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11110-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 18.04.2022. године, објаве: 19.04.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9956-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 21.04.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Владан Кондић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11579-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 27.04.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11969-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 27.04.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12505-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 27.04.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12075-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 04.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зејнеба Радисиц, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12114-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 04.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирко Чотрић и Слађана Чотрић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9538-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 09.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Младен Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 12.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Младен Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9544-ISAWHA-4/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10515-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милена Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13269-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Илић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11110-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14784-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 24.05.2022. године, објаве: 25.05.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Немања Станимировић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7957-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац "ИНФОФИН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14429-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14732-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Илић, Горњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14764-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2022. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Пантелија Алексић, Јелав
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15281-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15243-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17290-ISAW-2/2022   
 Датум пријема: 30.05.2022. године, објаве: 31.05.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34320-ISAWHA-3/2022   
 Датум пријема: 30.05.2022. године, објаве: 31.05.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24030-ISAWHA-4/2022   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Кристина Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15357-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија - Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17258-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 03.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Илић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15134-ISAW-11/2022   
 Датум пријема и објаве: 03.06.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17043-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-16969-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16712-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16794-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгослав Искић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16488-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија - Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17218-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 07.06.2022. године, објаве: 08.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и ОШ "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14967-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђукановић Милан предузетник, занатско трговинско угоститељско превозничка радња "Марко Костајник", Костајник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17107-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 10.06.2022. године, објаве: 13.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17109-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 10.06.2022. године, објаве: 13.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Златомир Опачић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26707-ISAW-4/2022   
 Датум пријема: 10.06.2022. године, објаве: 13.06.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марија Осећански, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13491-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 15.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Катарина Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4505-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Томислав Петровић, Лозница и Горан Петровић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9762-ISAW-13/2022   
 Датум пријема и објаве: 16.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија - Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38205-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 17.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Осећански, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13491-ISAWHA-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18720-ISAW-1/2022   
 Датум пријема: 23.06.2022. године, објаве: 24.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12802-ISAW-2/2022   
 Датум пријема: 23.06.2022. године, објаве: 24.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Ђуричић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8876-ISAW-2/2022   
 Датум пријема: 23.06.2022. године, објаве: 24.06.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15429-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 24.06.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19562-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 30.06.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Винка Вуловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13015-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16712-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2022. године  
    

Решење о којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац Дарко Павловић, Лозница
 .docx
 Број: ROP-LOZ-190061-PCA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар и Марија Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4034-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19752-ISAWA-6/2022   
 Датум пријема и објаве: 07.07.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4409-ISAW-4/2022   
 Датум пријема: 11.07.2022. године, објаве: 12.07.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Винка Вуловић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13015-ISAWHA-4/2022   
 Датум пријема: 11.07.2022. године, објаве: 12.07.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Никола Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20421-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 12.07.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "марко Петровић пр. Дестилерија за производњу ракије МВП Дестилерија Лешница", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20762-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 12.07.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Радицa Савић из Лозничког Поља
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13317-ISAW-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Даркo Павловића из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21465-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Винка Вуловић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13015-ISAW-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 22.07.2022. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Радисав Максимовића из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17241-ISAW-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године    
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,МН“ ДОО Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4409-ISAWHA-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године     
  
    
– 
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Грујић, из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-IUP-10/2022
  
 Датум пријема и објаве: 25.07.2022. године      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22416-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године       
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Миливоје Митровић из Руњана
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22315-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 27.07.2022. године        
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Туристичке организације Града Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45066-ISAW-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2022. године         
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Дејана Степанића из Београда
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22776-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2022. године          
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23298-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14051-ISAW-3/2022   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Катарина Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16026-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење о исправци Решења о одобравању извођења радова број ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022, заводни број: 351-928/2021-V од 20.07.2021. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење о исправци Решења о одобравању извођења радова број ROP-LOZ-22416-ISAW-1/2022, заводни број: 351-964/2021-V од 22.07.2022. године .pdf
 Број: ROP-LOZ-22416-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Пантелија Алексић, Јелав
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23085-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Митровић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22315-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19298-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 11.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23298-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 11.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20421-ISAWHA-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20037-ISAW-2/2022   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Ненад Вучетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23595-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24883-ISAW-1/2022   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предраг Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23195-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 16.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор "ETERNAL GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20259-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема: 18.08.2022. године, објаве: 22.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-25084-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 18.08.2022. године, објаве: 22.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11053-ISAW-11/2022  
 Датум пријема: 18.08.2022. године, објаве: 22.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радица Савић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13317-ISAWHA-4/2022  
 Датум пријема: 18.08.2022. године, објаве: 22.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36010-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 24.08.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25671-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2022. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25581-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Српска православна црква епархија шабачка
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25483-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19845-ISAWA-4/2022  
 Датум пријема и објаве: 29.08.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Чедомир Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26441-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 06.09.2022. године, објаве: 08.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија и Раде Стефановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23310-ISAW-2/2022  
 Датум пријема: 06.09.2022. године, објаве: 08.09.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21434-ISAW-2/2022  
 Датум пријема: 06.09.2022. године, објаве: 08.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Ликодрић, Анита Мађановић, Славка Рогојевић и Александар Рогојевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32367-ISAW-3/2022  
 Датум пријема: 07.09.2022. године, објаве: 12.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23702-ISAW-2/2022  
 Датум пријема: 12.09.2022. године, објаве: 13.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23605-ISAW-2/2022  
 Датум пријема: 12.09.2022. године, објаве: 13.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Винка Вуловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22835-ISAW-3/2022  
 Датум пријема: 12.09.2022. године, објаве: 13.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Станковић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23195-ISAWHA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2022. године   
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вучетић Ненад из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23595-ISAWHA-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године   
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Деспотовић Иренa из Лознице .pdf
 Број:ROP-LOZ-26653-ISAW-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29189-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 26.09.2022. године, објаве: 27.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28846-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 26.09.2022. године, објаве: 27.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29721-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 26.09.2022. године, објаве: 27.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију града "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15324-ISAW-3/2022  
 Датум пријема: 28.09.2022. године, објаве: 29.09.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живан Марковић, Лозница, Милорад Марковић, Лозница, и ГП "ЕУРОИМПЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26847-ISAWHA-2/2022  
 Датум пријема: 28.09.2022. године, објаве: 29.09.2022. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30098-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30115-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30129-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30144-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30299-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30323-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30330-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30342-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30483-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21434-ISAWHA-3/2022  
 Датум пријема: 03.10.2022. године, објаве: 04.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-30770-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-30806-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 06.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-30809-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31231-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19241-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32122-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Златко Стефановић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31333-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32122-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18316-ISAWA-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8224-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7821-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7339-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6295-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7709-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7532-ISAWA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32061-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31360-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 17.10.2022. године, објаве: 18.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Пантић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32294-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 19.10.2022. године, објаве: 20.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32718-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 19.10.2022. године, објаве: 20.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32739-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 19.10.2022. године, објаве: 20.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милојко Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32223-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Јокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32229-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Богосав Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33278-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дарко Карапанџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32480-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Станко Костић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32872-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан и Станица Лекић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28878-ISAWHA-2/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милица Марковић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1469-ISAWA-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 21.10.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Стефановић, Дворска, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33444-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 21.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дијана Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33286-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 21.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ненад Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4980-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 21.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Милетић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32972-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 21.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32903-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 21.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дарко Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11570-ISAW-8/2022  
 Датум пријема: 24.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33307-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 24.10.2022. године, објаве: 26.10.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Властимир Терзић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33512-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 27.10.2022. године, објаве: 28.10.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "А1 Србија" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33161-ISAWA-5/2022  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32707-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 01.11.2022. године, објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36314-ISAWHA-4/2022  
 Датум пријема: 02.11.2022. године, објаве: 03.11.2022. године  
    
 –Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Милићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33705-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 02.11.2022. године, објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2491-ISAW-2/2022  
 Датум пријема: 02.11.2022. године, објаве: 03.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34871-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Shemiatovskaia Taisiia и Inga Tyryshkina, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34173-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године   
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34008-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Загорка Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34768-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 04.11.2022. године, објаве: 07.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Деса Благојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34399-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34815-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35247-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 07.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стана Милинковић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35317-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35682-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35687-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 10.11.2022. године, објаве: 14.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Alexey Nazin, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35810-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 14.11.2022. године, објаве: 16.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слађана Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35674-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 14.11.2022. године, објаве: 16.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пуниша Чотрић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35670-ISAW-1/2022  
 Датум пријема: 14.11.2022. године, објаве: 16.11.2022. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25948-ISAW-3/2022  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36537-ISAW-1/2022  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2022. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,Специјалне болнице за
рехабилитацију Бања Ковиљача“ из Бање Ковиљаче
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24591-ISAWHA-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕSТАТЕ GLORY"ДОО Бања
Ковиљача
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-11106-ISAWHA-4/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године  
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тодоровић Властимира
 и Тодоровић Душанке из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36946-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37654-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године    
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор  Зорана (Михаило) Гавриловића из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36537-ISAW-9/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорана (Михаило) Гавриловића из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-31281-ISAW-11/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године        
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23044-ISAW-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године      
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37592-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године       
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Опачић Мирослав из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37528-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године        
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор Милутиновић Драганa и Милутиновић Немање из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36610-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године         
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,Новоплан плус''ДОО из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36777-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године          
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор Шакић Милорада из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36788-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године           
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Матић Зорана из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37081-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године            
  
    
– 
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Станојевић Драган и Станојевић Горданa из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37309-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године             
  
    
–  
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор  Тадић Радован из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37314-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године              
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Аћимовић Маркo из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37327-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године               
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Шакић Слободан из Лознице 
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37334-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Савић Живкo из Лешнице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37044-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђурић Николе из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-22928-ISAW-2/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                  
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Трипковић Зоран из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-32707-ISAW-3/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор VLADIMIR PAKHOMCHIK из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-35973-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                    
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марковић Горан из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-36537-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јаковљевић Милојка из Београда
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37798-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гајић Александaр из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37901-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                       
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перуновић Јованкеи Перуновић Милована из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23851-ISAW-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                        
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор Бошковић Васo из Бање
Ковиљаче
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37890-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                         
  
    
 –Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор Гајић Младен из Лознице
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-37898-ISAW-1/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                          
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун  - инвеститор ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд
 .pdf
 
Број предмета: ROP-LOZ-16046-ISAW-5/2022
  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године                           
  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...