Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2021. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.

** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38545-ISAW-1/2020   
 Датум пријема и објаве: 04.01.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - СЗТР "Лодик", Крсмановић Милан пр., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 04.01.2021. године, објаве: 05.01.2021. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5244-ISAWHA-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Пајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34112-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21526-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30838-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "HOMNET" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1077-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-1508-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2712-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2822-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2926-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Зоран Ковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2791-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драгорад Старчевић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3879-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35267-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3908-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Лакић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4255-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4313-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35267-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4688-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3908-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25660-ISAWА-6/2021  
 Датум пријема: 04.03.2021. године, објаве: 05.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5015-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29185-ISAW-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милена Митровић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5201-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Гаврилин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4187-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 11.03.2021. године, објаве: 12.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35925-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 11.03.2021. године, објаве: 12.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Валентина Николић, Драган Николић и Драган Васиљевић, Пожаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36690-ISAW-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Максимовић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5009-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 17.03.2021. године, објаве: 18.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Марко Петровић пр Дестилерија за производњу ракије МВП Дестилерија Лешница", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгорад Старчевић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3879-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Vladimir Sherbakov, Канада
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6646-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драгана Којић Фукс, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7066-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7361-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Саша Којић, Лозница, и Ђока Алексов, Радовиш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6361-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томислав Благојевић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34784-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Рајко Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7537-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1787-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 30.03.2021. године, објаве: 31.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Филиповић Инвест Градња" д.о.о., Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-ISAW-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3433-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8288-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Павле Ивановић, Каменица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8533-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-9073-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9279-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Синиша Мурар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9240-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Београд, Звездара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3433-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Филиповић Инвест Градња" д.о.о., Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-ISAW-18/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10246-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9786-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 15.04.2021. године, објаве: 19.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9786-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милица Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3423-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Срећковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11358-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4698-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-ISAW-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12573-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12439-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12831-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добросав Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12404-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван (Александровић) Гаврилин, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4187-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор "Марко Петровић пр Дестилерија за производњу ракије МВП Дестилерија Лешница", Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-ISAWA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11333-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-9421-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13554-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "DUO MEDICAL SYSTEM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13782-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Драгић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13914-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Грађевинско предузеће "Тим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-35/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14650-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радован Васић, Церова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14199-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 21.04.2021. године, објаве: 24.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14278-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светлана Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14332-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Верица и Новак Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14422-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Јанковић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10498-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Јеврић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11907-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15179-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15453-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15924-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15374-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 01.05.2021. године, објаве: 03.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "МБ Градња 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-ISAW-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Раде Радумило, Бања Ковиљача, Марко Ивановић, Бања Ковиљача, Милинко Калдесић, Бања Ковиљача, Урош Радумило, Палилула, Београд, Ненад Стојаковић, Лозница и Катарина Стојаковић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15868-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 14.06.2021. године, објаве: 15.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Душко Бајић, Лозница и Драгица Бајић Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17345-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14278-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17695-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17824-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18042-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18055-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18060-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18240-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Нешковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9776-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 23.06.2021. године, објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18435-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 23.06.2021. године, објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18523-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-ISAW-15/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18533-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18940-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18963-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Драгић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13914-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19003-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28856-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 28.06.2021. године, објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19422-ISAW-21/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19471-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19076-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко друштво "ГУЧЕВО" , Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4698-ISAWHA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-38/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19629-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19658-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-ISAW-22/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19076-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20156-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19674-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19845-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Станојевић и Гордана Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП "Топлана Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19490-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Милинко Лукицћ, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14520-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20229-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20963-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ETERNAL GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20259-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20783-ISAW-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Симић Драган, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-ISAW-1/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Српска православна црквена општина - Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2021  
  
 Датум пријема и објаве: 16.07.2021. године  
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2021   
  
 Датум пријема и објаве: 19.07.2021. године   
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 
Број предмета: ROP-LOZ-22020-ISAW-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митровић Бојан, Лешница
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-18248-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивногсистемa,,ЕПС Дистрибуција"Д.О.О. Београд , Огранак Е.Д. Лозница из Лознице .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23454-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП''Пејак -Тим-Ло градња'' ДОО из Бање Ковиљаче .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-37872-ISAW-27/2021   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24050-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24225-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24240-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозницa  .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24381-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор у J.П. „Водовод и канализација“, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24736-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 12.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24986-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23914-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - кп.бр. 5449 КО Лешница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-9776-ISAWHA-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-22704-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јевтић Митар, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23055-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19457-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђукић Милорад, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAWA-4/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24949-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25645-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17876-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор  ЈП "Водовод и канализација"Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-18081-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Аметовић Мирко, Јошева
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21865-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Мирковић Слободан, Београд
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-26009-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-38255-ISAW-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25117-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузећe за грађевинарство и инжењеринг,, BEO– PARTER'' ДОО Лешница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-25168-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томић Горан, Брезјак
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-5244-ISAWA-8/2021   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Денковић Алекса, Ниш
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26894-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Денковић Алекса, Ниш .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26881-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-38261-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27411-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27423-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27475-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24381-ISAWHA-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЕПС Дистрибуција, Београд
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23190-ISAW-2/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2021. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-28464-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ракић Драгица, Лозница Руњани
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27224-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28782-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21808-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Српска православна општина Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29155-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Спасојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26831-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27663-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Мирковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26009-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23201-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 20.09.2021. године, објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28350-ISAW-5/2021  
 Датум пријема: 20.09.2021. године, објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21396-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубисав Стојадиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31022-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaze Serbia" д.о.о., Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29850-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31587-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Јадар" Друштво са ограниченом одговорношћу Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32723-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33355-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32356-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "А1 Србија" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-854-ISAWHA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35576-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32138-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев због ненадлежности - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-33787-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Драган Костић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31958-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ђермановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36595-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 27.09.2021. године, објаве: 28.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32138-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35593-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35622-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36010-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ива Симић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36837-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37204-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-32138-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-37212-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 04.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Вуковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36837-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Милан Мркоњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39127-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Новка Ђурић, Чокешинца
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39214-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39345-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39618-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39772-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35593-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35576-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Кларић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39158-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.11.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27871-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-39771-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 23.11.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Арсеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37100-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 07.12.2021. године, објаве: 08.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Љиљана Игњевски, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39771-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница - ОШ "Кадињача", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-43812-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27871-ISAWHA-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27663-ISAW-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Давор Шакић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-44509-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29400-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "ИНФОФИН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45021-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 27.12.2021. године, објаве: 28.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36372-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 27.12.2021. године, објаве: 28.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Туристичка организација града Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-45066-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.12.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26717-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-45907-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-44913-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2021. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...