Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2020. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39203-ISAW-1/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38662-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29705-ISAW-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "МГМ ХИЛ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-ISAW-13/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Данка Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39940-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36273-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38474-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милан Ђукановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38475-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38404-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-970-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1496-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1760-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2476-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2543-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "ЖЕНЕВА ЕВРО С" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39323-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 19.02.2020. године, објаве: 20.02.2020. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петар Перановић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-815-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 19.02.2020. године, објаве: 20.02.2020. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3367-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3411-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39732-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Данка Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-903-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2926-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4186-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4299-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4398-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - РС, Град Лозница и МЗ Горња Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4626-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5105-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жељко Јовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5192-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5212-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5216-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2470-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Звездара, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29410-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Мирко И Бранкица Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-52450-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 06.03.2020. године, објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5922-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5928-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Станимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5558-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Шакотић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5342-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6321-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као непотпун - Љиљана Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6066-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драган и Милена Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6066-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Иван и Миланка Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6248-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 16.03.2020. године, објаве: 17.03.2020. године  
  
  

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6553-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славица Ивановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6253-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6790-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 17.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7128-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "MINTH Automative Europe" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-ISAW-9/2020  
 Датум пријема: 20.03.2020. године, објаве: 23.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Љубомир Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8092-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8268-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубомир Јанковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8092-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-ISAW-19/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-ISAW-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24647-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за промет и услуге ИНТЕР ИНВЕСТ д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-ISAW-20/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10227-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10333-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драган Миладиновић и Љубинка Миладиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10438-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за промет, услуге и туризам "ESTER" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10622-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-7794-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11584-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-ISAW-14/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Славица Бибић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11706-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Новаковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11732-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6128-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Милета Јанковић, Горња Бадања, Новак Јанковић, Београд и Новка Јанковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12329-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12690-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Јевтић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22521-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славица Бибић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11706-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 09.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12822-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Живослав Тадић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12807-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-4/2020  
 Датум пријема: 11.06.2020. године, објаве: 12.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живослав Тадић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13307-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13541-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13587-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13891-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Саша Лазаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13717-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Остоја Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12921-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14536-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14182-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14434-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 24.06.2020. године, објаве: 25.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-33265-ISAW-6/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован из формалних разлога - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14515-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15597-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15646-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAWHA-5/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милинко Живановић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14682-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10646-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16107-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун -  Илић Биљана, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 06.07.2020. године, објаве: 06.07.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Љубинковић Миодраг, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16343-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 07.07.2020. године, објаве: 07.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa   .pdf
 Број: ROP-LOZ-16342-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 10.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Бернасек Миленко, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16415-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Веселиновић Свето
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-6/2020
  
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђаковић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-ISAW-17/2020 
  
 Датум пријема: 14.07.2020. године, објаве: 14.07.2020. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милена Новаковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11732-ISAW-3/2020  
  
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16751-ISAW-1/2020   
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђукановић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13116-ISAW-3/2020    
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године    
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Драган, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17432-ISAW-1/2020     
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16216-ISAW-2/2020      
  
 Датум пријема: 20.07.2020. године, објаве: 20.07.2020. године      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4416-ISAW-2/2020       
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године       
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милићевић Дејан
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33451-ISAWНА-3/2020        
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године        
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ИТГ Сигнализација" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Деспић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Павловић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Бернасек, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16415-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Деспић, Лозничко Поље .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196920-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Лазаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13717-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - "Enternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.08.2020. године, објаве: 13.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинска радња "ДОМ НОВОГРАДЊА" Миладин Стојановић пр, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-ISAW-18/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9961-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Павловић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21192-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Љубинковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16343-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Lidl" Србија КД, Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22388-ISAW-12/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-33/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Павловић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница и МЗ Горња Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4626-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23099-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Биљана Илић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23207-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ранковић, Рипањ, и Игор Марић, Рипањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21481-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23207-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23979-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-ISAW-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миланка Мићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24182-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд - Савски Венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21476-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Лазар Младеновић, Београд, Врачар
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24570-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Орашанин, Лозница и Милош Симчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20053-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Видић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25586-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26880-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-27128-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живослав Тадић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Митар Симић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26312-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26479-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Поповић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26544-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Златомир Опачић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26707-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Владимир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-ISAWA-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27565-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14873-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-ISAW-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28508-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 14.10.2020. године, објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Илија Павловић, Трбосиље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24495-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 15.10.2020. године, објаве: 16.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25660-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирјана Бајић Драгићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7284-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29332-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28856-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Стругара Радовановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAWA-3/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС и Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11772-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29332-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26479-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Дане Спасојевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31650-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - (Александровић) Гаврилин Ивана, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31650-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 18.11.2020. године, објаве: 19.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33947-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.11.2020. године, објаве: 20.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33606-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 20.11.2020. године, објаве: 21.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34094-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори "ИТГ Сигнализација" д.о.о., Лозница, и Боса Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-ISAW-4/2020  
 Датум пријема: 26.11.2020. године, објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Дарко Карапанџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32325-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 26.11.2020. године, објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35087-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35113-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ана Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2847-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5244-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Живорад Богићевић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35966-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.12.2020. године, објаве: 11.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Ђукић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 11.12.2020. године, објаве: 11.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33606-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светислав Добриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33917-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34094-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33947-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37158-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-ISAW-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37712-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живорад Богићевић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35966-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...