Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2019. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгић Гајић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38062-ISAW-1/2018   
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгољуб Матић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38062-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-ISAW-9/2018  
 Датум пријема: 15.01.2019. године, а објаве: 16.01.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-ISAW-14/2018  
 Датум пријема: 21.01.2019. године, а објаве: 23.01.2019. године  
    

Решење о исправци Решења број ROP-LOZ-38126-ISAW-1/2018 од 03.01.2018. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38126-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - NATURA TRADE д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1197-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зорица Лазић и Бранко Радановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3200-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Благоје Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3881-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Велимир Ђорђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2947-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Љубинковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31242-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верољуб Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23289-ISAWA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-946-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-38175-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2899-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Велимир Ђорђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2947-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-3948-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП-БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-729-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миле Љубинковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Софија Гајић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3538-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Тасић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1032-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1197-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-4216-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миланка Конић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4216-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радиша Перић, Футог
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4614-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAWA-3/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2612-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAWHA-16/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAW-15/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Богољуб Самарџић, Лозница
  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Генади Темникова, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6410-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-ISAW-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Маријана Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5915-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7550-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 04.04.2019. године, а објаве: 08.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драшко Драгић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25656-ISAW-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7162-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Геннади Темников, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6410-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8924-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радован Марковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7981-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1207-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7098-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7662-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владета Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "ТИМ-ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-ISAW-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-ISAW-4/2019  
 Датум пријема: 06.05.2019. године, а објаве: 07.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11476-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ППД "Вуковић-Тим", Радаљ, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11476-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-11356-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7555-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11548-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Степанић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11940-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10289-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10034-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелица Лечић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10549-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о исправци закључка Градске управе Лозница, број ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6465-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миломир Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10222-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-ISAW-3/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-ISAWA-5/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5339-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12328-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12370-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Костић Душан, Лозницa 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12181-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 20.05.2019. године, а објаве: 20.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Деспотовић Јован, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11992-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 20.05.2019. године, а објаве: 20.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Лозница гас" доо , Лозницa 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8293-ISAW-2/2019
  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Глигорић Миодраг" , Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12767-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
  
    

Захтев за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта - Светлана Илић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13090-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14255-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузећe „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-24/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број:ROP-LOZ-15272-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Захтев за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта - Миленкo Кондић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-ISAW-4/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор ЈП "Водовод и канализација" из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28097-ISAW-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15627-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача'' из Бање Ковиљаче .pdf
 Број:ROP-LOZ-10155-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Грађевинско предузеће „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-26/2019
  
 Датум пријема и објаве: 13.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Томашевић Драган, Ново Село
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-15480-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Републиka Србијa и Дом за децу и омладину "Вера Благојевић" - Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15656-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Драган Марјановић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWA-3/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Град Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13605-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13603-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -’’VIP mobile’’ doo из Београда .pdf
 Број:ROP-LOZ-5195-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун- Ранковић Станa из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16446-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинскo предузећe „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-ISAW-21/2019
  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5339-ISAW-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живота Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17366-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17464-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36641-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим - Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17719-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18091-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.07.2019. године, а објаве: 02.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18689-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.07.2019. године, а објаве: 10.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18819-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-830-ISAW-3/2019  
 Датум пријема: 11.07.2019. године, а објаве: 12.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пантић Бошко, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19848-ISAWA-1/2019
  
 Датум пријема: 17.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕПС Дистрибуција"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20222-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 17.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ПД "Азбука 2015" доо, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20228-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 19.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миловановић Неђељко
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20252-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живановић Владета и Араповић Ајра
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-ISAW-5/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор JP "Водовод и Канализација"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15621-ISAW-3/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5195-ISAWHA-3/2019 
  
 Датум пријема: 25.07.2019. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Лечић Радоје, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18263-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 05.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о исправци решења број ROP-LOZ-ISAW-2/2019 - инвеститор "Лозница гас" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8293-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Вујић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23594-ISAWA-2/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14178-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саво Фафулић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19724-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19374-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21183-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11548-ISAWA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бошко Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19848-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новица Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21860-ISAW-1/2019 
 
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Центар за културу "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22151-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница "ЛИДЛ" Србија КД, Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21099-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Немања Јовановић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-22816-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дом здравља Др. Миленко Марин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18307-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22995-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13280-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23822-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 15.08.2019. године, а објаве: 20.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Бест колор" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23782-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24230-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ПМВ "Троноша" д.о.о., Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24112-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Раде и Марина Трифуновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24526-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ПМВ "Троноша" д.о.о., Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24112-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWA-6/2019  
 Датум пријема: 28.08.2019. године, а објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24906-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 29.08.2019. године, а објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стана Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16446-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25240-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Бест колор" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23782-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дарко Кнежевић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25555-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 04.09.2019. године, а објаве: 05.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-25880-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26345-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26443-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26446-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26374-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Љубинковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26396-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Дарко Кнежевић, Душка Кнежевић и Зоранка Кнежевић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25555-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 10.09.2019. године, а објаве: 11.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стамбеној заједници Драгољуба Поповића 9. .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 13.09.2019. године, а објаве: 16.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пелка Јовић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27224-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 18.09.2019. године, а објаве: 19.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27392-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23920-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-ISAW-11/2019  
 Датум пријема: 24.09.2019. године, а објаве: 25.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28350-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 24.09.2019. године, а објаве: 25.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28732-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Средња економска школа Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28475-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Драган Савић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28823-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предраг Мишић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29154-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Раде Трифуновић и Марина Трифуновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24526-ISAWA-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Месна заједница "Горња Ковиљача"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23176-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Давид Мирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29243-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Спасоје Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29219-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.10.2019. године, а објаве: 04.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27319-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Јовановић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29643-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Решење о обустави поступка - Раде Трифуновић и Марина Трифуновић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30703-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Давид Мирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29243-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Момир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30823-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31838-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миленко Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31900-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32070-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Спасоје Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29219-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32516-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој" .pdf
 Број: ROP-LOZ-32229-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Пејовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32522-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.10.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор .pdf
 Број: ROP-LOZ-32741-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јеринић Светислав из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32831-ISAW-1/2019
  
 Датум: 04.11.2019. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Града Лознице, ул. Карађорђева бр. 2
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32988-ISAW-1/2019
  
 Датум: 04.11.2019. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозницa, ул.Карађорђева бр.2 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33437-ISAW-1/2019
  
 Датум: 05.11.2019.
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозницa, ул.Карађорђева бр.2 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33535-ISAW-1/2019
  
 Датум: 05.11.2019.  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28368-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33492-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Дејан Милићевић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33451-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29693-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 07.11.2019. године, а објаве: 08.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Пик један", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-32/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33843-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-ISAW-9/2019  
 Датум пријема: 13.11.2019. године, а објаве: 14.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34126-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34478-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Миланка и Снежана Кодић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34265-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34756-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-33265-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35156-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Пик један" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-33/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35393-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36376-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36258-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгана Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36273-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Богољуб Самарџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36455-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36884-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живота Алиловић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36404-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душанка Борковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36375-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за промет, производњу и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36511-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36511-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36938-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Богољуб Самарџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36884-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живота Алиловић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36404-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 18.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38102-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 19.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жељко Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 20.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38474-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 20.12.2019. године, а објаве: 22.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Ђукановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38475-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 23.12.2019. године, а објаве: 24.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38404-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38577-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38605-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38662-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38102-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38983-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Статус" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15165-ISAWHA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...