Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2018. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михајло Михајловић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39935-ISAW-1/2017   
 Датум: 04.01.2018. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39531-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-40289-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-46-ISAW-1/2018  
 Датум: 10.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19-ISAW-1/2018  
 Датум: 10.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-86-ISAW-1/2018  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-84-ISAW-1/2018  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-ISAW-3/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-444-ISAW-1/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Паркинг сервис", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-719-ISAW-1/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1224-ISAW-1/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стругара Радановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1426-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-ISAW-13/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2099-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2099-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о исправци Решења број ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Општина Мали Зворник .pdf
 Број: ROP-LOZ-4432-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-ISAW-14/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-ISAW-11/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4670-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5161-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5163-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4990-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душанка Бојчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5349-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "VIP mobile" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5806-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Унимонт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6295-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славка Пантелић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6472-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Унимонт" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAW-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године  
    

Решење о измени и допуни - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13740-ISAWA-2/2018  
  Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7339-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7532-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7709-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7821-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7839-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7890-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4741-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Гордана Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8567-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован -  Благоје Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8568-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8206-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8106-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8224-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4990-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7890-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8981-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Гордана Ланг и Милован Крсмановић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8909-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Александар Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8890-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAWHA-5/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Јелић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9874-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9282-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9551-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4203-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-ISAWHA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10468-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAW-8/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Унимонт д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAWHA-5/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор CHABROS дрвна индустрија д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-6/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Јелић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9874-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8426-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Средња економска школа Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11499-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Група грађана МЗ Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12097-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о измени Решења број ROP-LOZ-11499-ISAW-1/2018 од 08.05.2018. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11499-ISAWA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о измени Решења број ROP-LOZ-7992-ISAWHA-2/2016 од 26.05.2016. године .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAWA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11368-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11447-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12062-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10468-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12487-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12233-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-8117-ISAW-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12507-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8567-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAWHA-9/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13052-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13085-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12097-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-8126-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4741-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14046-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14055-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Симић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14570-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15294-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јован Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 27.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мишко Ђелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15540-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15787-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15821-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16309-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Милић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Аната Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17715-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17832-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17835-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18290-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Максић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19221-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 17.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19024-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Милић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19993-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20081-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20555-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20782-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Република Србија и Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20839-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20785-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21137-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Kalo Daniel Zvi, Ramat Hasharon, Израел
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21008-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8981-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19369-ISAWHА-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22383-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21480-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20555-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Борко Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21744-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20785-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21137-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4738-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21687-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-7/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Милић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20782-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-22690-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19221-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23563-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20081-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20839-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23832-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24004-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24010-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22971-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Вујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23594-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24016-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24017-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24038-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Јокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24273-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24432-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24781-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24819-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24781-ISAWА-6/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-ISAWА-6/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Херман Стојановић, Јелав
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24351-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24699-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWA-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП "Алфапројект" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16109-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18734-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21378-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26565-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26493-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-ISAW-8/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Игор Младеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27918-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWHA-7/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-28521-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24432-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђоко Ђокић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29460-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верољуб Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23289-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Слађана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29766-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светлана Пензел Недељковић, Шабац .pdf
 Број: ROP-LOZ-19857-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24595-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23563-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-6/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24819-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22773-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29186-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19752-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26001-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAWA-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раде Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25063-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4203-ISAWHA-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27437-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27437-ISAWA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-30526-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 18.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30954-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 19.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30954-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 22.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32515-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2018. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд  .pdf
 Број: ROP-LOZ-31242-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ј.П. "Пошта Србије", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32874-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења број ROP-LOZ-20338-ISAWHA-3/2017 - Привредно друштво "АЗБУКА 2015" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWА-8/2018  
 Датум пријема: 14.11.2018. године, објаве: 15.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгутин Вучићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32866-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миленко Кондић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27119-ISAW-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33812-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Бранка и Јелисавета Ђорђић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24161-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34547-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -  ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15621-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 28.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35037-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35037-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 29.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-ISAW-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31030-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35792-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 04.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 04.12.2018. године, објаве: 05.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 06.12.2018. године, објаве: 07.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Светлана Ивановић, Београд, Светислав Јеринић, Лозница и Владимир Јеринић, Трбушница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-35740-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.12.2018. године, објаве: 10.12.2018. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36092-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 12.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36885-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37677-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 25.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38168-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 04.01.2019. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...