Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2017. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34739-ISAW-1/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Радовановић, Кржава, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-595-ISAW-1/2017
  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-417-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1562-ISAW-1/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Јелена и Ранко Томић, Мали Зворник  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2676-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34236-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милинко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3178-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3317-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3318-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3506-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3505-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4081-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Велимир Лукић, Зеница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електротехничко преузеће "ЕЛИНГ" а.д., Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4800-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Закључак о исправци решења Лукић Велимира из Зенице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-GR-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор АД Јадар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5130-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5391-ISAW-1/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5391-ISAW-1/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6670-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивица Мићановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5800-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7421-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7420-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7419-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7386-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7284-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7204-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7205-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7424-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7422-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7423-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7429-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6988-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6670-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор СЗТР "Драгићевић Драган", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7085-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7859-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7864-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Пејовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7812-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8167-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живан Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7788-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8290-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - МЗ Грнчара - Група грађана
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8286-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сања Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8254-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Перо Вишњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9211-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1845-ISAW-2/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9121-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9581-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9589-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Госпа Стевановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9725-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивица Мићановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5800-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Ракочевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10996-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11178-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-11138-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11210-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11206-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Перо Вишњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9211-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Злата Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11692-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAWA-4/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Миливојевић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11694-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јефтић Славка, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12555-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранковић Милована, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12379-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живковић Миленко, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Nelly" доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12077-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-ISAW-1/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7422-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13705-ISAW-1/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција", Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13063-ISAW-1/2017 
  
 Датум: 19.05.2017. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7386-ISAWHA-2/2017 
  
 Датум: 19.05.2017. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13053-ISAW-1/2017  
  
 Датум: 22.05.2017. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Младеновић Злата и Дивјан Марик, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11692-ISAWHA-2/2017   
  
 Датум: 22.05.2017. године    
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13740-ISAW-1/2017    
  
 Датум: 22.05.2017. године     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница  
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7424-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 22.05.2017. године      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко удружење "Видојевица", Лешница 

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13310-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.05.2017. године       
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7420-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7421-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7423-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12132-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-6576-ISAW-3/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Ћурчија, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13607-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Горњи Шепак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14197-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Рељић Жељкo, Лешницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 31.05.2017.
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15103-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-14308-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13866-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15101-ISAW-1/2017  
 Датум:05.06.2017. године  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Митровић Здравкo, Београд и Марковић Миленијa, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15333-ISAW-1/2017
  
 Датум: 07.06.2017.
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милошевић Жељкo, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15553-ISAW-1/2017
  
 Датум: 09.06.2017.
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-ISAW-1/2017
  
 Датум: 09.06.2017. године
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -Драгићевић Драгомир, Лешницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15367-ISAW-1/2017
  
 Датум: 07.06.2017.
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -Драгићевић Драгомир, Лешницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15761-ISAW-1/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
 Решење којим се одбацује захтев као неоснован - инвеститор Петровић Зоран из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-ISAW-2/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Tодоровић Драган из Јадранске Лешнице .pdf
 Број: ROP-LOZ-16331-ISAW-1/2017
  
 Датум: 15.06.2017. године
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живковић Миленко из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-ISAW-4/2017
  
 Датум: 15.06.2017. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митровић Здравко из Београда
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15333-ISAWHA-2/2017
  
 Датум:16.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозниц  .pdf
 Број: ROP-LOZ-16881-ISAW-1/2017
  
 Датум:19.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јовановић Зорица из Бање Ковиљаче .pdf
 Број: ROP-LOZ-16215-ISAW-1/2017
  
 Датум: 21.06.2017. године
  
    
-
Закључак о исправци решења о одобрењу радова Градске управе Града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-16215-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП,,Алфапројект''ДОО Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16109-ISAW-1/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу ,,Вук Караџић'' из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-17511-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгићевић Драгомир из Лешнице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15367-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15761-ISAWHA-2/2017
  
 Датум:23.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17379-ISAW-1/2017
  
 Датум:20.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Установa за физичку културу " Лагатор"Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18137-ISAW-1/2017
  
 Датум: 23.06.2017.
  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као неоснован -Вукмировић Ристo из Београда .pdf
 Број: ROP-LOZ-17805-ISAW-1/2017
  
 Датум: 27.06.2017.
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ранковић Драган из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17720-ISAW-1/2017
  
 Датум: 27.06.2017.
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор С.З.Р. "АБ Инжењеринг", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18327-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18188-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - ОШ "Вера Благојевић", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18312-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18490-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Едвард Николић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18730-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19255-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19310-ISAW-1/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19758-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19859-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19858-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Баштовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19798-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20568-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милка Добросављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21125-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21068-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Зарић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21488-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21547-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22588-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17805-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Веселин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22996-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAW-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Берштица, Крупањ  .pdf
 Број: ROP-LOZ-19255-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-ISAW-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23474-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23653-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24173-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђука Трифковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23965-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Свети Сава", Одељење Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24320-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24942-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стана Петровић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24554-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24350-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25393-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Каитовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-ISAW-4/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-25705-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за трговину и услуге "Опута" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25913-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.09.2017. године  
    
– Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-ISAW-2/2017  
 Датум: 04.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAW-2/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕХТОЛ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26458-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26343-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Цвјета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26680-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милојко Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26684-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕХТОЛ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26458-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-27421-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23450-ISAW-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Цвјета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26680-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27774-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак .pdf
 Број: ROP-LOZ-28356-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-28620-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Момчило и Лепа Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28160-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29134-ISAW-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-27774-ISAWHA-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Стојановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28812-ISAW-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-311682-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење којим се обуставља поступак - Месна заједница Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30860-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-ISAW-8/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Стојановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28812-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11210-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Вук Обрадовић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-ISAW-3/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30710-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31228-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Цвијета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31171-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31669-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - КЈП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31587-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милка Ђурић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31678-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31680-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31822-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31168-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Свети Сава", Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33739-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Установа за физичку културу "Лагатор", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33346-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35351-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" ад., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34830-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Установа за физичку културу "Лагатор", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34097-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-4/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34910-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-34917-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милка Ђурић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31678-ISAWHA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31228-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAWA-3/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31587-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Горњи Шепак, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14197-ISAW-2/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Видоје Јездимировић, Завлака, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36797-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-4/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34930-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "GREEN IDEA" д.о.о.
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38298-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-38295-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "ORWA-mp" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Видоје Јездимировић, Завлака, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36797-ISAW-2/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предраг Цветиновић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-ISAW-3/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38635-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39450-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тихомир Вуковић, Радаљ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37680-ISAW-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...