Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2016. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Јован Цвијић", Лозница
 .pdf
 Број: 351-559/2015-V   
 Датум: 05.01.2016. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 351-533/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: 351-553/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: 351-577/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Данијел Божић, Београд
 .pdf
 Број: 351-558/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1025-ISAW-1/2016
  
 Датум: 23.02.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Марко Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-897-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-124-ISAW-3/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-898-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-124-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 11.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Максимовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1661-ISAW-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2068-ISAW-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Максимовић, Козјак .pdf
 Број: ROP-LOZ-1661-ISAW-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2091-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2510-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2990-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2998-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Алекса Лазаревић и Радован Павић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3175-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3272-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-342/2015-V   
 Датум: 28.03.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ВИП мобиле" д.о.о.  .pdf
 Број: ROP-LOZ-184-ISAW-3/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2217-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2308-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.03.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2068-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3272-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2510-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
  
  

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4689-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3588-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4818-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4833-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Смиља Микић, Рудари
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4484-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Божић, Бачки Петровац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5580-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2990-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2217-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2998-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7049-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ненад Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5554-CPA-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6237-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-5827-ISAW-1/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7051-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Новка и Никола Плејо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4280-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4689-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мариа Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8127-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7994-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8433-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Србољупка Станојевић, Нови Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-7777-ISAW-1/2016  
 Датум: 11.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Мирковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8481-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Благојевић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8746-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9169-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9065-ISAW-1/2016  
 Датум: 20.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ранко Миловановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9227-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Србољупка Станојевић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7777-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Саша Благојевић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8746-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10191-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8781-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11435-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12112-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8031-ISAW-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12576-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12110-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марио Бојић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8127-ISAW-4/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8301-ISAW-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-232/2016-V
  
 Датум:15.06.2016. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Крсмановић Зоран и Крсмановић Мирјана из Лознице  .pdf
 Број: 351-226/2016-V
  
 Датум: 16.06.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-238/2016-V  
 Датум: 17.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13252-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13759-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-12112-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.06.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-ISAW-1/2016  
 Датум: 07.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15137-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15139-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-14695-ISAW-2/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14791-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16315-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Туристичка организација града Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15951-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15921-ISAW-1/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9820-ISAW-2/2016  
 Датум: 27.07.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Туристичка организација града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15951-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Туристичка организација града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-17753-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈКП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16315-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16853-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.07.2016. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Савић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17801-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18225-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18219-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18216-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободанка Рађен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18035-ISAW-1/2016  
 Датум: 04.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јелена Милошевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18823-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОШ "Петар Тасић" Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-3/2016  
 Датум: 12.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миша Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19932-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19605-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранка Трифуновић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19404-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Госпа Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18996-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живка Несторовић, Славиша Несторовић и Славица Штрбац, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20192-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20141-ISAW-3/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живојин Лукић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20098-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21086-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19404-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-20453-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-21424-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живка Несторовић, Славиша Несторовић и Славица Штрбац, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20192-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Башевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18602-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 29.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21287-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Комесаријат за избеглице и миграције, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21741-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ђурић и Видосава Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20920-ISAW-1/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18602-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 31.08.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18225-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18216-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује усаглашен захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18219-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Радовановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19605-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 07.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22482-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21086-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-22269-ISAW-1/2016  
 Датум: 12.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Основна школа "Петар Тасић", Лешница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18237-ISAW-2/2016  
 Датум: 15.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Перо Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23614-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23708-ISAW-1/2016  
 Датум: 22.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23733-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23737-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миланка Поповић, Дворска
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23712-ISAW-1/2016  
 Датум: 26.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24523-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-239122-ISAW-1/2016  
 Датум: 29.09.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24694-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стим импорт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25244-ISAW-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перо Радић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23614-ISAWHA-1/2016  
 Датум: 03.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободанка Рађен, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18035-ISAW-2/2016  
 Датум: 05.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Ђукић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22482-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ОШ "Петар Тасић", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25677-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25784-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25842-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25784-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23737-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23726-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23733-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26764-ISAW-1/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стојанка Деспотовић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27736-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгослав Искић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28273-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29187-ISAW-1/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Перић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29043-ISAW-1/2016  
 Датум: 08.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29288-ISAW-1/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29187-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-29288-ISAWHA-2/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Стобекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWH-1/2016  
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30084-ISAW-1/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живко Радовановић, Кржава
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30879-ISAW-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП Дирекција за планирање и урбанистичко планирање "Урбоплан" .pdf
 Број: ROP-LOZ-31165-ISAW-1/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Џелатовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31165-ISAW-3/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-ISAW-1/2016  
 Датум: 06.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-32783-ISAW-1/2016  
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ђурић, Коренита  .pdf
 Број: ROP-LOZ-33440-ISAW-1/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-APEL-2/2016  
 Датум: 22.12.2016. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -"ORWA-mp" d.o.o., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-1/2016  
 Датум: 23.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWHA-3/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-ISAW-3/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-APEL-2/2016  
 Датум: 27.12.2016. године  
    

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...