Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Пријава радова - 2017. година


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34821-WA-1/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34687-WA-1/2016  
 Датум: 04.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28824-WA-5/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ранко Миловановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9227-WA-2/2017  
 Датум: 19.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-WA-2/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-WA-2/2017  
 Датум: 25.01.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-417-WA-2/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-WA-4/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-2186-WA-1/2017  
 Датум: 06.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Новица Лазић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-WA-4/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Раде Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23423-WA-4/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4321-WA-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23539-WA-4/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Игњат Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28725-WA-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Михаило Вишњић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19114-WA-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миле Теовановић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-24418-WA-5/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - нису испуњени услови - Владимир Јеринић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3318-WA-3/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - нису испуњени услови - Владимир Јеринић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3317-WA-3/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4081-WA-2/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Рада Рикановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26242-WA-5/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Електротехничко предузеће "Елинг" ад, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4800-WA-2/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова за пријаву радова - захтев "ГПР Милан Илић", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-WA-3/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова за пријаву радова - захтев "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-WA-3/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "ГПР Милан Илић", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5842-WA-4/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-WA-7/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радомир Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7981-WA-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18433-WA-4/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Божица Марковић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34602-WA-4/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-WA-6/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8384-WA-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6804-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7204-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34236-WA-3/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-WA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-WA-3/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "Лоренапром" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28165-WA-4/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Новитет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-WA-2/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Живан Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7788-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

– 

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1845-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Илија Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10850-WA-3/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11351-WA-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24295-WA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6355-WA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Велимир Лукић, Зеница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-WA-3/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-WA-3/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Павловић Милорад, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-WA-3/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Лончар Зорана, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3617-WA-5/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Олгица Васиљевић, Грнчара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14104-WA-1/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12132-WA-1/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13063-WA-3/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оливера Вучковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-WA-5/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ведран Николић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1048-WA-3/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Обавештење о неиспуњености услова - Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11924-WA-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марина Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14737-WA-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Алексеи Гоидина, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4490-WA-3/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Загорка и Горан Кангрга, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15479-WA-1/2017
  
 Датум:01.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор „CAERUS GLOBAL GROUP“ д.o.o. за увоз, извоз и инвестиционе радове Београд (Нови Београд)
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13012-WA-2/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-WA-2/2017
  
 Датум: 05.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13866-WA-2/2017
  
 Датум: 06.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-14308-WA-2/2017
  
 Датум: 06.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15103-WA-2/2017
  
 Датум: 09.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Горданић, из Новог Села
 

.pdf

 Број: ROP-LOZ-6116-WA-3/2017
  
 Датум: 14.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-WA-2/2017
  
 Датум: 19.06.2017.године
  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15101-WA-2/2017
  
 Датум: 13.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница, ул. Карађорђева, бр.2  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17963-WA-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12175-WA-3/2017
  
 Датум: 28.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-WA-2/2017
  
 Датум: 30.06.2017.године
  
    
-
Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Антонић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13794-WA-4/2017
  
 Датум: 30.06.2017.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славиша Миладиновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19172-WA-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16881-WA-2/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18490-WA-2/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Борко Краљевић, Трново, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16697-WA-3/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Душан Митровић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18141-WA-3/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17511-WA-2/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20860-WA-1/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Марковић, Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-11553-WA-4/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Марковић, Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12245-WA-4/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радислав Мићић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20494-WA-1/2017  
 Датум: 18.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгомир Драгићевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20664-WA-2/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Марковић, Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6719-WA-4/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предраг Антонић, Цикоте
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14118-WA-3/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21762-WA-1/2017  
 Датум: 26.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20568-WA-2/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-WA-2/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18710-WA-2/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Никола Јовановић, Бељин, Владимирци  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15181-WA-4/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15553-WA-2/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгица Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23130-WA-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Добривоје Степановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23362-WA-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-WA-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24780-WA-1/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-WA-3/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23655-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23653-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Радић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23448-WA-2/2017  
 Датум: 22.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-WA-4/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Веселин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22996-WA-2/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радивоје Проданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15593-WA-3/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21068-WA-2/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25715-WA-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23474-WA-2/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-WA-6/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Грађевинск предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-WA-5/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-WA-3/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-WA-3/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стана Петровић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24554-WA-2/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-WA-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25705-WA-2/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Каитовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-WA-3/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Вељко Перић, Хртковци
 .pdf
 ROP-LOZ-25656-WA-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак о исправци потврде број: ROP-LOZ-25656-WA-3/2017
 .pdf
 ROP-LOZ-25656-WA-3/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 ROP-LOZ-19255-WA-4/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ненад Лукић, Бањевац, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25562-WA-4/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ГР "Дом Новоградња", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-WA-3/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-WA-7/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29853-WA-1/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-29842-WA-1/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-28620-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28356-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миодраг Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Скопљак, Требиње, БиХ .pdf
 Број: ROP-LOZ-18779-WA-4/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27421-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Момчило и Лепа Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28160-WA-2/2017  
 Датум: 06.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Тадић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30470-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7939-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-WA-4/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18188-WA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "МИЛЕ ПРОМ", д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31488-WA-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31554-WA-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12295-WA-4/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-WA-5/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Мирослав Јевтић, Лозница, Душан Антић и Даница Цветиновић, Клупци
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22645-WA-5/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владимир Латиновић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25504-WA-4/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Filipovic invest gradnja" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-WA-5/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Момчило Милутиновић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11707-WA-4/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32510-WA-1/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23450-WA-3/2017  
 Датум: 27.10.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21043-WA-3/2017  
 Датум: 03.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ОШ "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-WA-4/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20942-WA-4/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31039-WA-5/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31109-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24540-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгољуб Зарић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24900-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17222-WA-3/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Цвијета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31171-WA-2/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-25393-WA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предшколска установа "БАМБИ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35600-WA-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31168-WA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36345-WA-1/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Александар Маринковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28476-WA-3/2017  
 Датум: 28.11.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оливера Цвијетиновић, Малешић, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8466-WA-4/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31203-WA-4/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Јон, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36649-WA-1/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Бранко Василић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22626-WA-7/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30710-WA-2/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-WA-5/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-WA-5/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "VALY" д.о.о., Белошевац, Ваљево
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28329-WA-3/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" а.д., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38850-WA-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-WA-4/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Лука Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39229-WA-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-WA-3/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...