Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Пријава радова - 2016. година


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница
 .pdf
 Број: 351-582/2015-V   
 Датум: 05.01.2016. године   
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Владан Искић, Београд
 .pdf
 Број: 351-565/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: 351-555/2015-V   
 Датум: 15.01.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за промет и услуге "ЕТУАЛ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-WA-1/2016  
 Датум: 18.02.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Град", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-624-WA-1/2016
  
 Датум: 18.02.2016. године  
    

Обавештење да нису испуњени услови за пријаву радова - Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2291-WA-1/2016  
 Датум: 14.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2485-WA-1/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Милан С. Илић, Милан Ђ. Цвијановић и Г.П. "Трим Ло - градња" д.о.о. из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-315-WA-2/2016  
 Датум: 17.03.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-WA-3/2016  
 Датум: 06.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славиша Радосављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2707-WA-3/2016  
 Датум: 13.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Слободан Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3474-WA-3/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27071765-WA-3/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3588-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3954-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3965-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3960-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3953-WA-2/2016  
 Датум: 19.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3686-WA-3/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-3949-WA-4/2016  
 Датум: 25.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6628-WA-1/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Ненад Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5554-WA-2/2016  
 Датум: 28.04.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за промет "ЕТУАЛ", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-652-WA-4/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Божић, Бачки Петровац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5580-WA-2/2016  
 Датум: 13.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Десимир Грбић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4094-WA-2/2016  
 Датум: 16.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љиљана Будимир, Земун .pdf
 Број: ROP-LOZ-10138-WA-1/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Хришћанско хуманитарно удружење "Хлеб живота", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4243-WA-4/2016  
 Датум: 24.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10910-WA-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4837-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4835-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4839-WA-2/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4833-WA-1/2016  
 Датум: 31.05.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11371-WA-2/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-41-WA-5/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јулијана и Дејан Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-405-WA-5/2016  
 Датум: 02.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7963-WA-3/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Славко Јефић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9226-WA-2/2016  
 Датум: 06.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Боса Репић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12280-WA-1/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Војин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2816-WA-3/2016  
 Датум: 13.06.2016. године  
    
 Потврда о пријави радова - инвеститор Бојић Марио, Лозница .pdf
 Број: 351-229/2016-V  
 Датум:14.06.2016.године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Бантић, Лозница .pdf
 Bрој: 351-235/2016-V  
 Датум: 17.06.2016.године
  
    
Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Бантић, Лозница .pdf
 Број: 351-236/2016-V
  
 Датум: 17.06.2016.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дарко Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13863-WA-1/2016  
 Датум: 27.06.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "DOMAX" д.о.о., Штитар .pdf
 Број: ROP-LOZ-1943-WA-3/2016  
 Датум: 30.06.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Мирослава Видовић Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14447-WA-1/2016  
 Датум: 04.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јово Мумовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15030-WA-1/2016  
 Датум: 26.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Гроздана Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15655-WA-1/2016  
 Датум: 26.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14791-WA-2/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Сања Перино, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1087-WA-5/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милисав и Милорад Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7989-WA-3/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгана Ђунић Вагалица, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-16401-WA-1/2016  
 Датум: 27.07.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16853-WA-2/2016  
 Датум: 10.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Гајић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-WA-4/2016  
 Датум: 10.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и сулуге "МБМ Рад" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8039-WA-3/2016  
 Датум: 12.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Јован Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20328-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20100-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан С. Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20076-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Биљана Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19703-WA-1/2016  
 Датум: 19.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Госпа Стевановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18996-WA-2/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милутин Гвозденовић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20450-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Бојан Петровић, Крупањ-Томањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20421-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Радован Васић, Крупањ-Церова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20417-WA-1/2016  
 Датум: 22.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миахило Глишић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15115-WA-4/2016  
 Датум: 24.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Ђурић и Видосава Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20920-WA-2/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-20141-WA-4/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љубинка Wenisch, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14711-WA-4/2016  
 Датум: 31.08.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Војислав Арсеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19835-WA-2/2016  
 Датум: 05.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Сремчевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20929-WA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016.године  
    
– Потврда о пријави радова - инвеститор Комесаријат за избеглице и миграције, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21741-WA-2/2016  
 Датум: 12.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Свети Сава", Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23299-WA-1/2016  
 Датум: 15.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Основна школа "Вук Караџић" Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23378-WA-1/2016  
 Датум: 19.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Љиљана Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24246-WA-1/2016  
 Датум: 22.09.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-WA-4/2016  
 Датум: 03.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25796-WA-1/2016  
 Датум: 05.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије" .pdf
 Број: ROP-LOZ-25934-WA-1/2016  
 Датум: 06.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25801-WA-1/2016  
 Датум: 06.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститори Радосав Лазић, Брадић, Радомир Коцић, Београд и Друштво за производњу и промет "Интер-Инвест" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-WA-5/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26051-WA-1/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-24656-WA-2/2016  
 Датум: 10.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26193-WA-1/2016  
 Датум: 11.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Миодраг Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26122-WA-1/2016  
 Датум: 11.10.2016.године  
    
 –Потврда о пријави радова - инвеститор Горан Јеремић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9081-WA-4/2016  
 Датум: 13.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Самостална грађевинска радња "Радинг", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21921-WA-3/2016  
 Датум: 17.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Стим импорт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-WA-1/2016  
 Датум: 17.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Г.П. "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26996-WA-2/2016  
 Датум: 17.10.2016.године
  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Саша Драгићевић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27287-WA-1/2016  
 Датум: 19.10.2016.године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Милан Радивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27035-WA-1/2016  
 Датум: 19.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгица Прокопић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-WA-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27461-WA-1/2016  
 Датум: 24.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драгослав Искић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-WA-2/2016  
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стојанка Деспотовић, Липница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27736-WA-2/2016  
 Датум: 26.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Драган Радић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28263-WA-1/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11435-WA-2/2016  
 Датум: 28.10.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-28273-WA-3/2016  
 Датум: 03.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-WA-5/2016  
 Датум: 07.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4831-WA-3/2016  
 Датум: 08.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Небојша Ракић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20532-WA-7/2016  
 Датум: 10.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Стеван Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21805-WA-4/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-WA-4/2016  
 Датум: 24.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-30084-WA-2/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31104-WA-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31107-WA-1/2016  
 Датум: 28.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Миле пром", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30289-WA-2/2016  
 Датум: 30.11.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Дејан Војновић, Руњани .pdf
 Број: ROP-LOZ-30404-WA-2/2016  
 Датум: 09.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Сњежена Станковић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30168-WA-2/2016  
 Датум: 13.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор "Енерготранс МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-WA-3/2016  
 Датум: 16.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: 32783-WA-2/2016  
 Датум: 21.12.2016. године  
    

Потврда о пријави радова - инвеститор Давид Мирић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32206-WA-2/2016  
 Датум: 23.12.2016. године  
    
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...