Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације зоне 3 Лагатор у ЛознициТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације зоне III у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници (седница 25.04.2019)   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници (седница 20.11.2019)   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници   .pdf

Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - прилог "План функционалне организације насеља (типичне насељске целине)"
   .pdf

Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - прилог "Имплементација плана"   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о изради Измена и допуне Плана детаљне регулације  зоне III у Лозници   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације  зоне III у Лозници   .pdf
Топографски план - лист 1
   .pdf
Топографски план - лист 2
   .pdf
"Електромрежа Србије" Београд
   .pdf
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој"
   .pdf
КЈП "Наш Дом"
   .pdf
"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - мишљење на ПДР
   .pdf
ЈП "Путеви Србије" - услови
   .pdf
 ЕПС делови графике
    
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-1
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-2   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-3   .pdf
 
Ситуација - План траса кабловског вода
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3481/53
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/3 и 3483/5
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3487/4
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 15633
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3493/5   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3481/64   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/17   .pdf
 
План трасе кабловског вода - к.п. 3481/26
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3481/27
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3481/31
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3493/10   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/18   .pdf
 
Ситуација - План траса кабловског вода - к.п. 3481/19
   .pdf
Графички део
Катастарско-топографски план са границом
   .pdf
Постојећа намена површина
   .pdf
Регулационо-нивелациони план   .pdf
План површина јавних намена
   .pdf
Планирана намена површина
   .pdf
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре
   .pdf
– 
Спровођење   .pdf
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...